Posts by Ioana

Abril 2023 Kampanya para sa Pagiging Kaanib: Sama-sama Tayong mga Tagahanga!

Heto na—panahon na naman ng Kampanya para sa pagiging kaanib ng OTW (Organisasyon para sa Nagbabagong Katha) na ginaganap ng dalawang beses kada taon! Magmula nang itinatag ito noong 2007, umaasa ang OTW sa suporta ng mga tagahangang tulad mo. Ang suportang ito ay mula sa oras na ginugugol ng mga boluntaryo at ang pagiging mapagbigay ng aming mga kaanib at mga nagkaloob ng donasyon. Bisitahin ang aming nakapaskil na badyet upang alamin ang ambag ng iyong mga donasyon sa aming mga gawain ngayong taon at, kung kakayanin, i-click ito upang makapagbigay ng donasyon. Nasasabik kaming magkaroon ng mga bagong regalo bilang pasasalamat sa mga… Read more