Posts by Ioana

گردآوری اعضای آوریل 2023: هواداران در کنار هم!

دوباره آن موقع از سال فرا رسیده است – زمان گردآوری اعضای دو بار در سال OTW (سازمانی برای آثار دگرگون شونده)! از زمان پایه گذاری آن در سال 2007، OTW بر حمایت هوادارانی مانند شما تکیه کرده است. این حمایت به شکل ساعت های کار داوطلبانه و همچنین بخشندگی فوق العاده اهداکنندگان و اعضای ما صورت می گیرد. درباره اینکه چگونه کمک های مالی شما امسال به کار ما کمک کرده است در پست بودجه ما اطلاعات بیشتری کسب کنید و اگر قادر هستید، امروز برای اهدای کمک مالی کلیک کنید. ما خوشحالیم که امسال سری جدیدی از هدایا برای قدردانی داریم، از جمله… Read more