Posts by idiosincrasy

Kampanya sa Pagiging Kaanib sa Oktubre 2022: Pagdiriwang ng ating mga Naisakatuparang Hangarin

Panahon na naman ng pangangampanya ng OTW (Organisasyon para sa Nagbabagong Katha) para sa mga nais maging kaanib ngayong Oktubre, at ikalulugod namin ang inyong suporta! Pinapatakbo ng mga boluntaryo at pinopondohan ng inyong mga donasyon ang buong OTW at ang aming mga proyekto. Napupunta ang bawat malilikom na dolyar sa pagpapanatili ng aming mga server, pagsuporta sa aming trabaho, at pagsulong ng aming misyon na protektahan at itaguyod ang mga hangang-katha at kultura ng mga tagahanga. Tingnan ang aming pinakabagong paskil ukol sa badyet para sa karagdagang impormasyon kung paano ginagastos ang aming pondo. Bukod sa pagsuporta sa aming trabaho, maaaring makatanggap ng mga… Read more