Posts by Hookedonthesky

Kho tàng Smoochies chuyển về AO3

Kho tàng fanfic và fanart đa fandom Smoochies, sẽ được nhập liệu vào Archive of Our Own – AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta). Bài đăng này bao gồm các nội dung sau: Giải thích bối cảnh Việc nhập dữ liệu có ảnh hưởng gì đến các tác giả có tác phẩm lưu trữ tại Smoochies Và bạn nên làm gì nếu vẫn còn thắc mắc Giải thích bối cảnh Smoochies là trang web dành riêng cho các tác phẩm fan thuộc thể loại bishounen, shounen-ai và yaoi, hoạt động từ cuối năm 1997 đến đầu năm 2003. Trong suốt thời gian hoạt… Read more