Posts by Hookedonthesky

Októbrová kampaň na získanie členov 2023: Noví členovia, vitajte!

Naša októbrová kampaň na získanie nových členov sa skončila a my môžeme hrdo oznámiť, že sa k nám v posledných dňoch pridalo 6 113 členov! A dokopy nám prišlo 192 743,11 USD príspevkov zo 74 krajín. Aj napriek tomu, že sa nateraz naša kampaň na získanie členov skončila, členom sa stále môžete stať počas celého roka. A ak sa pridáte pred 30. júnom 2024 do 23:59 UTC, budete spôsobilí voliť v našich každoročných voľbách do výboru riaditeľstva OTW (Spoločnosť pre transformatívnu tvorbu) v auguste toho roku. Zatiaľ čo náš tím pre Rozvoj a členstvo tvrdo pracuje na rozosielaní vašich ďakovných darčekov, chceli by sme vám… Read more