Posts by Heleen

Dziesięć lat AO3: james_

Poproszony o napisanie kilku słów o czasie spędzonym z OTW (Organizacją na rzecz Twórczości Przeobrażonej ) a w szczególności Archive of Our Own – AO3 (Nasze Własne Archiwum ), james_ miał tak dużo do powiedzenia, że miał problem z dostosowaniem się do limitu znaków. (Chciałby podziękować Priscilli za pomoc w edytowaniu!) Poniżej możesz przeczytać o trudniejszych czasach, których świadkiem był james_ jako członek komisji ds. Systemów oraz komisji ds. Ułatwień dostępu. Możesz też przeczytać o nagrodach, które uzyskał poprzez swoją ciężką pracę, aby utrzymać jasność naszej wizji i wysokie morale. Jak możesz zobaczyć poniżej, james_ był jednym z członków personelu, który przyjmował nagrodę Hugo Award… Read more

Dziesięć lat AO3: Rebecca Sentance

Rebecca Sentance jest przewodniczącą Fanlore, członkiem personelu Dokumentacji AO3 oraz redaktorem technicznym dla Transformative Works and Cultures – TWC (Twórczości i Kultury Przeobrażonej). Skontaktowaliśmy się z nią w ramach drugiej części naszej pięcioczęściowej serii świętującej dziesięciolecie wdrożenia Archive of Our Own – AO3 (Naszego Własnego Archiwum). Chociaż nie była w OTW (Organizacji na Rzecz Twórczości Przeobrażonej) tak długo jak jej poprzedniczka, Francesca Coppa, Rebecca wybiła się jako wolontariuszka OTW związana z wieloma różnymi komisjami. Przedstawiamy co ma do powiedzenia odnośnie jej doświadczeń w pracy z nami: Najpierw związałam się z OTW jako wolontariuszka w 2015 roku, ale chciałam to zrobić już lata wcześniej. Połączenie bycia… Read more

Finanse OTW: Zaktualizowany Budżet 2019

Wcześniej tego roku, OTW (Organizacja na rzecz Twórczości Przeobrażonej) opublikowała swój budżet na 2019. Wraz ze zbliżającym się końcem roku, chcielibyśmy zaktualizować informacje dotyczące naszej aktywności finansowej na jego resztę, a także postępu i zmian w naszych planach. Nasz zespół Finansów kontynuuje śledzenie działalności finansowej OTW, przygotowuje sprawozdania finansowe i raporty oraz upewnia się, że wszystko odpowiada rachunkowym standardom i regulacjom. Pracowaliśmy nad poprawieniem i udokumentowaniem naszych procesów, pomagaliśmy zaplanować finansową przyszłość OTW i jesteśmy blisko zamknięcia corocznego audytu naszych sprawozdań finansowych z 2018 roku.