Posts by Heleen

Ngày Quốc Tế các Tác Phẩm của Fan Năm 2022 Đang Đến Gần!

Bạn đã sẵn sàng chưa? Ngày Quốc Tế các Tác Phẩm của Fan chỉ còn cách chúng ta đúng một tháng nữa! Ngày Quốc Tế các Tác Phẩm của Fan (gọi tắt là “IFD” theo tên tiếng Anh) được OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Biến Đổi) định ra vào năm 2014 nhằm tôn vinh mọi loại hình sáng tác của cộng đồng fan, và được tổ chức hàng năm vào ngày 15 tháng 2. Đây là năm thứ 8 chúng ta đón mừng IFD!

Thống Kê Bầu Cử OTW 2021

Vậy là cuộc bầu cử năm 2021 đã kết thúc! Tiếp theo đây, chúng tôi xin chia sẻ tới bạn số liệu thống kê tỷ lệ cử tri bỏ phiếu. Kỳ bầu cử năm 2021 có 11.231 cử tri đủ tư cách bỏ phiếu, trong đó có 2.305 cử tri đã bỏ phiếu, tương đương 20,5% số cử tri tiềm năng. Tỷ lệ cử tri bỏ phiếu năm nay thấp hơn tỷ lệ năm ngoái (21,4%). Số phiếu bầu cũng có sự sụt giảm, từ 2.858 xuống còn 2.305, giảm 19,3%.

Cuộc Bầu cử Ban Điều Hành OTW 2021 Đã Bắt Đầu!

Cuộc bầu cử đã bắt đầu! Đến thời điểm này, tất cả các thành viên đã gia nhập OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Biến Đổi) trong khoảng 01 tháng 7, 2020 và 30 tháng 6, 2021 đều nên nhận được phiếu bầu. Nếu bạn vẫn chưa nhận được phiếu, xin hãy kiểm tra hộp thư rác của bạn trước, sau đó liên hệ với chúng tôi qua đơn liên hệ. Xin lưu ý rằng ngày tháng trên biên lai ủng hộ của bạn sẽ được chấp nhận theo múi giờ miền Đông Hoa Kỳ, nên nếu số tiền quyên góp của bạn… Read more

Các Thành viên của OTW – Xin hãy Kiểm tra Email để Xem Hướng dẫn Bầu chọn

Tại thời điểm này, tất cả những thành viên của OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Biến Đổi) có đủ tư cách bầu cử đều đã nhận được email với đường link đến hướng dẫn bầu cử cho năm 2021. Chủ đề thư là “Voting Instructions for Organization for Transformative Works (OTW) Board Election” (Hướng dẫn Bầu cử Ban Diều hành của Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Biến Đổi (OTW)). Xin lưu ý rằng bất kỳ ai chưa nhận được email này đều không nằm trong danh sách người được bầu cử năm nay và sẽ không được nhận phiếu bầu…. Read more

Ngày Quốc Tế các Tác Phẩm của Fan 2021 sắp tới rồi!

Lại sắp đến dịp đó rồi: Ngày Quốc Tế các Tác Phẩm của Fan (hoặc “IFD”, từ viết tắt của sự kiện này trong tiếng Anh) đang ngày một gần hơn! Được tổ chức hàng năm vào 15/2, chúng tôi đã chuẩn bị rất nhiều cho sự kiện này để chào đón các bạn!