Posts by Heleen

Viggorli Secret Santa flyttar till AO3

Äldre verk av fans från Viggorli Secret Santa, ett gåvoutbyte för RPS-fanfiction om Lord of the Rings (Sagan om Ringen), med fokus på relationen Viggo Mortensen/Orlando Bloom, håller på att importeras till Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv). I detta inlägg: Lite bakgrundsinformation Vad detta innebär för skapare som har verk på Viggorli Secret Santa Och vad du ska göra om du fortfarande har frågor Bakgrundsinformation Viggorli Secret Santa har kört sitt årliga gåvoutbyte på AO3 sedan 2020. För att samla alla de äldre verken (2004-2019) från sidorna på LiveJournal och Dreamwidth, har moderatorn bestämt att flytta även dessa verk till AO3…. Read more

Resultat för 2022 års OTW-val

Valutskottet vill tacka alla våra kandidater för deras hårda arbete i det här årets val. Därmed har vi glädjen att presentera 2022 års valresultat. Följande kandidater (i alfabetisk ordning) har officiellt valts till styrelsen: Heather McGuire Natalia Gruber Som tidigare kommunicerat är styrelsen ledsna att behöva meddela att styrelseledamot E. Anna Szegedi, som valdes 2021, lämnade sin plats i styrelsen före 2022 års val. Vi är tacksamma för E. Anna Szegedis arbete och tackar henne för hennes arbete och dedikation. För att fylla den vakanta positionen kommer Michelle Schroeder, som kom på tredje plats i valet, att ta E. Anna Szegedis plats i styrelsen för… Read more

All About Spike flyttar till AO3

All About Spike, ett arkiv för fanfiction om Buffy the Vampire Slayer, håller på att importeras till Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv). I detta inlägg: Lite bakgrundsinformation Vad detta innebär för skapare som haft verk på All About Spike Och vad du ska göra om du fortfarande har frågor Bakgrundsinformation All About Spike är ett stort selektivt arkiv för fanfiction och essäer från Buffy the Vampire Slayer och Angel med fokus på karaktären Spike. Det grundades i juli 2002 av drinkthehalo, som är arkivarien. Arkivet fokuserar på fanfiction som utforskar mångtydigheten hos Spike med ett öga på hans upprättelse. Arkivet flyttar… Read more

Medlemmar hos OTW – Kolla er e-post för röstningsinstruktioner

Nu ska alla röstberättigade medlemmar av OTW (Organisationen för transformativa verk) ha fått ett e-postmeddelande med en länk till röstningsinstruktionerna för år 2022. Ämnesraden är “Voting Instructions for Organization for Transformative Works (OTW) Board Election” (Röstningsinstruktioner för styrelsevalet i Organisationen för transformativa verk (OTW). Vänligen observera att de som inte fått detta e-post inte finns med i årets röstlängd och därför inte kommer att få något röstkort. E-postmeddelandet med röstningsinstruktionerna innehåller en länk till en testversion av röstkortet. Vänligen följ länken för att säkerställa att sidan visas korrekt och att kandidaterna är synliga. Om sidan ser konstig ut eller kandidaterna inte syns, se till att… Read more

Tillkännagivande av kandidater i OTW:s val 2022

Tillkännagivande av kandidater OTW (Organisationen för transformativa verk) har nöjet att tillkännage följande kandidater för 2022 års val (i alfabetisk ordning efter förnamn): Heather M Michelle S Natalia G Noémie B Tiffany G Kandidaternas fullständiga, juridiska namn kommer inte att tillkännages till allmänheten om de inte blir utsedda eller valda till styrelsen. E. Anna Szegedi kommer att kliva ner från sin roll i styrelsen på grund av personliga skäl, så det kommer att finnas tre lediga platser i årets val, varav en kommer att sitta i en delperiod på två år. Den kandidat som hamnar på tredje plats kommer att få denna roll. Vi är… Read more