c

Newsletter číslo 158, júl 2021

I. VOLEBNÉ NOVINKY

Voľby mali rušný júl, zverejnili tri sety Q&As a hostili štyri čety na Discorde s kandidátmi v nadchádzajúcich voľbách OTW (Spoločnosti pre transformatívnu tvorbu) do Predstavenstva. Ak ste sa týchto četov nemohli zúčastniť, ich prepisy nájdete na stránke Volieb spolu s Q&As a Profilmi a Programami.

Volebné inštrukcie boli poslané všetkým spôsobilým uchádzačom vďaka práci výboru pre Voľby, Komunikáciu, Rozvoj a členstvo. Preložené verzie týchto volebných inštrukcií sú dostupné aj na stránke Volieb. Ak ste nedostali mail s volebnými pokynmi, alebo ak vás zaujíma niečo iné, môžete nakontaktovať výbor pre voľby cez ich stránku.

Voľby sa budú konať 13. až 16. augusta a váš hlasovací lístok vám príde na mail, ktorý ste zadali pri posielaní vášho príspevku. Read More

c

Newsletter číslo 156, apríl 2021

I. OZNÁMENIA OTVORENÝCH DVERÍ

Open Doors (Otvorené dvere) publikovali dva príspevky o nadchádzajúcich importoch dvoch archívov zo série Pána prsteňov, West of the Moon a Lord of the Rings Fanfiction. Ďakujeme výborom pre Komunikáciu a Preklad za pomoc pri publikovaní týchto príspevkov! Týmto sa radia pod jedenásty a dvanásty archív, ktorých import bol oznámený v roku 2021, a ďalšie sa k nim čoskoro pridajú.

Tím asistentov pre importy Otvorených dverí sa tiež usilovne snažil zostaviť tabuľky zachytávajúce autorov, práce a tagy z troch archívov: Land of Dreams, Weaver of Dreams a BuffyGiles Fanfiction Archive. Tieto tabuľky nám umožňujú udržiavať si prehľad o želaniach autoroch týkajúcich sa ich prác; systematicky prehľadávať Archive of Our Own – AO3 (Náš vlastný archív), či sa v ňom už nenachádzajú diela, ktoré by inak boli boli presunuté v rámci importu archívu; a (s pomocou Správou tagov) zmapovať tagy použité v archíve do príslušných AO3 základných tagov, ktoré sa použijú v procese importovania.

Nakoniec, technický personál a dobrovoľníci Otvorených dverí dosiahli významný pokrok v zlepšovaní nášho kódu eFiction a aplikovali ho pri niekoľkých importoch archívov! Tešte sa na viac importov. Read More

c

Newsletter číslo 151, Október 2020

I. PREDOŠLÉ A NADCHÁDZAJÚCE UDALOSTI

Októbrová kampaň na získanie členov OTW (Spoločnosti pre transformatívnu tvorbu), „Rastieme spolu“, zožala úspech! Táto kampaň bola jedinečná v tom, že nebola zameraná na peňažný zisk, ale namiesto toho sa snažila posmeliť darcov, aby sa stali členmi OTW alebo si obnovili svoje členstvo. To im potom umožní voliť v budúcich augustových voľbách do Predstavenstva OTW. Vďaka tejto kampani sa zaregistrovalo 2660 nových členov zo 69 krajín a vyzbieralo sa 89 688,51 USD pre OTW. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli a informovali o kampani! Kampaň bola koordinovaná výborom pre Rozvoj a členstvo a inzerovaná v novinkách za pomoci výboru pre Komunikáciu, zatiaľ čo výbor pre Preklad sprístupnil tieto príspevky do 30 jazykov. Read More