Organization for Transformative Works: Elections News: Cast Your Vote!

OTW-medlemmer – sjekk e-posten deres for stemmeintrukser

Alle medlemmer av OTW (Organisasjonen for transformative verk) som er stemmeberettiget skal nå ha fått en e-post med en lenke til stemmeinstruksene for 2020. Emnet er «Voting Instructions for Organization for Transformative Works (OTW) Board Election» (stemmeinstrukser for Organisasjonen for transformative verks (OTW) valg av styre). Vennligst legg merke til at de som ikke har fått denne e-posten ikke er på årets liste over stemmeberettige, og vil ikke motta en stemmeseddel.

E-posten med stemmeinstruksene inneholder en lenke til en testversjon av stemmeseddelen. Vennligst følg lenken for å forsikre deg om at siden vises slik som den skal og at alle kandidatene er synlige. Hvis ikke, må du forsikre deg om at du ikke blokkerer JavaScript fra ajax.googleapis.com, bootstrapcdn.com, og/eller opavote.com. Read More

OTW økonomi: budsjett for 2020

I løpet av 2019 har økonomiteamet ved OTW (Organisasjonen for transformative verk) jobbet i kulissene for å sørge for at alle organisasjonens regninger har blitt betalt, at selvangivelsen har blitt fylt ut, og at standard prosedyrer for regnskapsføring overholdes. Forberedelser til årsregnskapet og revisjonen for 2019 er også i gang!

I mellomtiden har teamet også jobbet hardt for å sørge for at OTWs behov for 2020 blir møtt, og er stolte av å kunne vise dere årets budsjett (last ned budsjettet for 2020 som regneark for mer informasjon): Read More

OTW og COVID-19

OTW (Organisasjonen for transformative verk) er bemannet av frivillige rundt om i hele verden. Vi arbeider hjemmefra, på biblioteker, og på kafeer, også mens det er nedetid i våre vanlige jobber. Dette betyr at selv om flere og flere av oss blir nødt til å holde oss hjemme på grunn av COVID-19-pandemien, så vil ikke egentlig måten vi arbeider på forandre seg noe særlig, men hvor mye tid vi dedikerer til det vil endres. Noen av oss vil ha ekstra tid å gi til OTW, og vil få gjort mer enn vi noensinne hadde forventet. Andre vil ha forpliktelser, enten personlige eller ovenfor familie, som gjør at de må kutte ned på hvor mye tid de kan gi for å holde hjulene i gang. Og noen av oss må kanskje tilbringe mer tid med å nyte Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv) sin enorme ansamling av fanverk og mindre på å bygge dets infrastruktur for vår egen mentale helses skyld. Vennligst ta hensyn til dette hvis du merker forsinkelser i respons når du tar kontakt med oss. Read More