आंतरराष्ट्रीय रसिक-कार्य दिन २०२१ येत आहे

जवळजवळ ती वेळ आली आहे: आंतरराष्ट्रीय रसिक-कृती दिन (किंवा “IFD” स्वल्प रुपामध्ये, त्याचे इंग्रजीतील एक्रोनिम) हा लवकरच येत आहे! दर वर्षी १५ फेब्रुवारी ला असलेल्या या दिनी, आम्ही खूप काही नियोजित केले आहे आणि आपण हा साजरा करण्यास आम्हास सामिल व्हाल अशी आम्ही आशा करतो! Read More

अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवक दिन २०२०

आज अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवक दिन आहे, आणि आम्हाला आमच्या सर्व अप्रतिम स्वयंसेवकांचे आभार मानायचे आहेत जे OTW (परिवर्तनात्मक रसिक-कला मंडळी) चालु ठेवतात. OTW कडे सद्ध्या ८९४ स्वयंसेवक आहेत, जे १८ समित्यांमध्ये काम करतात – व त्यापैकी असे अनेक स्वयंसेवक आहेत जे संघटने म्ध्ये एकाहून अधिक भूमिका निभावतात! त्याउपर, काही स्वयंसेवकांनी OTW साठी बराच काळ काम केले आहे! ६ स्वयंसेवक अगदी सुरुवातीपासून सोबत आहेत, आणि ३७ स्वयंसेवक १० वर्ष किंवा जास्त साठी बरोबर आहेत. त्यांच्या या दीर्घ काळाच्या सेवेसाठी त्यांचे आभार मानावे तेवढे थोडे आहेत. Read More

OTW (परिवर्तनात्मक रसिककलामंडळी) सदस्यता ड्राइव्ह, ९-११ ऑक्टोबर, २०२०

ऑक्टोबर २०२० ड्राइव्ह: आपल्या समर्थनाबद्दल धन्यवाद

OTW (परिवर्तनात्मक रसिक-कला मंडळी) ची द्वि-वार्षिक सदस्यता ड्राइव्ह संपली आहे आणि, आम्ही आनंदी आहोत की जरी आम्ही ५००० नवीन सदस्यांचे लक्ष्य गाठू शकलो नसू तरी आम्ही ६९ देशांमध्ये एकूण २५०० सदस्यता नोंदणीकृत केल्या आहेत, ज्या मुळे या कालावधीत एकूण US$८९,६८८.५१ निधी उभारली गेली आहे. आपल्या सर्वांचे शतश: धन्यवाद! Read More