5 нерсе Мирисса айтты

Ай сайын OTW өзүнүн волонтерлорунун бири менен уюмдагы тажрыйбасы тууралуу суроо-жооп жүргүзөт. Посттор ар бир ыктыярчынын жеке көз карашын билдирет жана OTWтин көз карашын чагылдырбайт же OTW саясатын түзбөйт. Бүгүнкү билдирүү Кыргыз командасы үчүн котормочу волонтер катары иштеген Мириса менен.

Сиздин ыктыярчы катары жасаган ишиңиз OTW эмнеге дал келет?

OTW коомчулугундагы менин ролум башка котормочулардай эле. Коомчулуктун өсүшүнө жардам берүү жана башка адамдар үчүн тажрыйбаны ыңгайлуу кылуу үчүн документтерди которомун. Мен кыргыз тили боюнча котормочу болуп тапшырганымда анкетанын тизмесинде кыргыз тили жок болчу. Мен абдан таң калган жокмун, анткени бул тил анча белгилүү эмес, бирок чындыгында казак тилине окшош. Мен командада жалгыз котормочу экенимди түшүнүү үчүн канча убакыт кеткени кызык. Read More