Posts by Heleen

Estadistika ng Halalan 2021 ng OTW

Ngayong tapos na ang Halalan 2021, ikinalulugod naming ibahagi sa inyo ang mga estadistika ukol sa pakikilahok ng mga botante! Nagtala ang Halalan 2021 ng kabuuang 11,231 na mga rehistradong botante. Sa mga botanteng ito, 2,305 ang nagpasa ng balidong balota, na kumakatawan sa 20.5% ng mga potensyal na botante. Mas mababa ang pakikilahok ng mga botante ngayon kumpara sa nakaraang taon, na may pakikilahok na 21.4%. May nakitang pagbaba ng bilang ng mga ipinasang balota, mula 2,858 hanggang sa 2,305, na aabot sa 19.3% na pagbaba.

Bukas na ang Halalan para sa 2021 Lupon ng OTW!

Sinimulan na ang halalan! Dapat may balota na ang bawat miyembro ng OTW (Organisasyon para sa Nagbabagong Katha) na sumali mula ika-1 ng Hulyo, 2020 hanggang ika-30 ng Hunyo, 2021. Kung hindi mo pa ito natanggap, mangyaring tingnan muna ang iyong spam folder bago makipag-ugnayan sa amin gamit ang form para sa pakikipag-ugnayan. Mangyaring tandaan na nakatakda ang petsa ng resibo ng iyong donasyon sa US Eastern Time, kaya kung nailista ang iyong donasyon pagkatapos ng alas 19:59 sa ika-30 ng Hunyo, 2021 sa resibo nito, hindi ka maaaring bumoto. Kung hindi ka sigurado kung nagawa ang iyong donasyon bago ang nakatakdang huling araw, mangyaring… Read more

Mga Kasapi ng OTW – Tignan ang Inyong Email para sa Mga Panuto sa Pagboto

Sa kasalukuyan, dapat nakatanggap na ang lahat ng mga botanteng kasapi ng OTW (Organisasyon para sa Ibahing Katha) ng email na naglalaman ng kawing ukol sa mga panuto para sa halalan ng taong 2021. “Voting Instructions for Organization for Transformative Works (OTW) Board Election” (Mga Panuto sa Pagboto para sa Eleksyon ng Lupon ng Organisasyon para sa Ibahing Katha (OTW)) ang paksa ng email. Mangyaring tandaan na hindi kasama sa listahan ng mga botante at hindi makatatanggap ng balota ang mga hindi nakatanggap ng email na ito. Maglalaman ng kawing sa isang panubok na bersyon ng balota ang email ng mga panuto sa pagboto. Mangyaring… Read more

Pananalapi ng OTW: Badyet sa 2020

Sa taong 2019, ang komite ng Pananalapi ng OTW (Organisasyon para sa Ibahing Katha) ay nagsikap na masigurong bayad ang lahat ng mga bayarin ng organisasyon, naisumite ang tamang buwis, at nasunod ang mga pamantayan ng pagtutuos ng salapi. Inihahanda na ngayon ang mga pinansyal na pahayag at pagsusuri para sa taong 2019! Sa ngayon, ang komite ay nagtatrabaho nang mabuti upang matugunan ang pangangailangan ng OTW sa 2020, at ikinagagalak naming ilahad sa iyo ang badyet para sa taong ito (tingnan ang spreadsheet ng badyet sa 2020 para sa karagdagang detalye):

Ang OTW at COVID-19

Ang OTW (Organisasyon para sa Ibahing Katha) ay pinapaktabo ng mga boluntaryo mula sa iba’t ibang panig ng mundo. Ginagawa namin ang trabahong ito mula sa aming mga bahay, silid-aklatan at mga coffee shop, at sa tuwing nagkakaroon kami ng libreng oras sa iba pa naming trabaho. Nangangahulugan lamang na sa pagdami ng aming mga boluntaryo na kinailangan magtrabaho mula sa bahay dulot ng pandemyang COVID-19, hindi maapektuhan ang paraan ng aming pagtatrabaho, kundi ang oras ng pagtupad sa aming ipinangako. Ang iba sa amin ay kinailangang gumugol ng dagdag na oras sa OTW at magtatapos ng mas maraming gawain sa inaasahan. Ang iba ay… Read more