Posts by Eskici

Kế Hoạch Dự Định của Chúng Tôi cho #IFD2024

Ngày 15 tháng 2 này đánh dấu 10 năm kỷ niệm Ngày Quốc Tế Các Tác Phẩm Của Fan (IFD)! Để vinh danh IFD, OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Biến Đổi) sẽ tổ chức rất nhiều hoạt động. Bạn hứng thú tham gia với hoạt động nào? 1. 10 Điều Về Fandom Vài tuần trước, chúng tôi đã công khai kêu gọi đóng góp những bài viết kể về mười điều ý nghĩa nhất đối với bạn khi tham gia fandom, về một điểm nổi bật trong mười năm tung hoành khắp các fandom, hoặc mười khoảnh khắc hài hước, thú vị… Read more