Posts by Dasha

Ngày Hội Phản Hồi cho Ngày Quốc Tế Các Tác Phẩm Của Fan 2023

Chào mừng đến với Ngày Hội Phản Hồi cho Ngày Quốc Tế Các Tác Phẩm Của Fan năm 2023! Với hơn 200.000 tác phẩm trên Archive Of Our Own – AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta) tính đến hiện tại và vô số cơ hội để sáng tạo thỏa thích với các nhân vật và bối cảnh yêu thích của chúng ta, Hợp Nhất và Xuyên Fandom là một trong những trope phổ biến nhất của AO3. Vào tháng 1, chúng tôi đã chia sẻ rằng chủ đề của Ngày Quốc Tế các Tác Phẩm của Fan năm nay là Khi Các Fandom… Read more