Posts by Dasha

Värvningskampanj april 2024: Hålla verk av fans säkra

OTW (Organisationen för transformativa verk) har nyligen genomfört två undersökningar med våra projektanvändare för att utröna hur mycket de vet om vårt arbete. På vår 16:onde årsdags undersökning så svarade 87% av de sammanlagt 67 474 fansen att de aldrig hade hört talas om OTW:s Open Doors (Öppna dörrar). På vår Internationella fanverksdags (IFD) 10:onde årsdags undersökning så svarade emellertid 60% av deltagarna att de faktiskt visste att OTW bevarar fandomarkiv, även om enbart 28% visste att vi även hjälper till att bevara fysiska verk av fans. Därför skulle vi vilja uppmärksamma det viktiga arbete som projekten inom OTW gör. Öppna dörrar började 2009 genom… Read more

OTW ekonomi: Budget för 2024

Under det senaste året har OTW:s (Organisationen för transformativa verks) Ekonomi-kommitté fortsatt sitt arbete för att säkerställa att organisationens alla räkningar blivit betalda, att skatter blivit deklarerade, och att alla procedurer angående bokföring har genomförts. För tillfället förbereds 2023 års revision! Kommittén har också arbetat hårt med att möta OTW:s behov för 2024 och är stolt över att presentera årets budget (öppna kalkylbladet för 2024 års budget för mer detaljerad information): 2024 års utgifter Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv) 36 323,75 USD är hittills spenderade av totalt 317 388,37 USD i år, fram till och med 29 februari 2024. 47,1% av… Read more

Internationella dagen för verk av fans Feedback-fest 2023

Välkommen till den Internationella dagen för verk av fans Feedback-fest 2023! Med mer än 200 000 verk på Archive Of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv) hittills och otaliga möjligheter att bli kreativa med våra favoritkaraktärer och platser, är Crossovers and Fandom Fusions bland AO3s mest populära troper. I januari berättade vi att temat för årets Internationella dag för verk av fans är When Fandoms Collide, och vi bad er förbereda listor med rekommendationer av era favorit-crossover och fandom-fusioner. Idag är vi spända på att se vad ni har kommit fram till! För att delta, lämna en kommentar nedan och tala om för oss… Read more