Posts by Dasha

एप्रिल २०२४ सदस्यत्व मोहीम: रसिककृत्या सुरक्षित ठेवणे

OTW (परिवर्तनात्मक रसिक-कला मंडळ) ने अलीकडेच आमच्या प्रकल्प वापरकर्त्यांना आमच्या कामाबद्दल काय माहिती आहे हे जाणून घेण्यासाठी त्यांच्यासोबत दोन सर्वेक्षणे पूर्ण केली आहेत. आमच्या १६व्या वर्धापन दिन सर्वेक्षण मध्ये, प्रतिसाद देणाऱ्या ६७,४७४ रसिकांपैकी ८७% रसिकांनी सांगितले की त्यांनी कधीही OTW च्या Open Doors (रसिकमुक्तद्वार प्रकल्प) बद्दल ऐकले नाहीये. तथापि, आमच्या आंतरराष्ट्रीय रसिककृती दिवस (IFD) १०व्या वर्धापन दिन सर्वेक्षण मध्ये, ६०% पेक्षा जास्त सर्वेक्षणकर्त्यांनी सांगितले की त्यांना हे माहित आहे की OTW रसिकगट संग्रहण संरक्षित करते, जरी फक्त २८% लोकांना माहित होते की आम्ही भौतिक रसिककृत्या देखील जतन करण्यास मदत करतो. म्हणून आम्ही हा OTW प्रकल्प करत असलेल्या महत्त्वाच्या कामावर प्रकाश टाकू इच्छितो. रसिकमुक्तद्वार प्रकल्पाची सुरुवात… Read more

OTW अर्थसमिती: २०२४ अर्थसंकल्प

गेल्या वर्षाच्या दरम्यान, OTW (परिवर्तनात्मक रसिक-कला मंडळ) अर्थ समितीने दृष्टीआड काम करून, मंडळाची बिल भरणे, कर भरणे, मानक अर्थलेखा प्रक्रिया पूर्ण करणे या सगळ्याची खबरदारी घेतली. OTW ची आर्थिक क्रियाकलाप अधिक चांगल्या प्रकारे परावर्तित करण्यासाठी संघाने खात्यांच्या लेखांकन चार्टमध्येही सुधारणा केली. सध्या, २०२३ च्या आर्थिक विधानांची तयारी व लेखापरीक्षा चालू आहे! दरम्यान ही टीम २०२४ च्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी सुद्धा परिश्रमपूर्वक कार्यरत होती, व आम्ही अभिमानाने तुमच्या समोर या वर्षाचा अर्थसंकल्प मांडू इच्छितो (अजून तपशीलवार माहिती साठी २०२४ आर्थिक स्प्रेडशीट प्रवेश): २०२४ खर्च Archive of Our Own – AO3 (आमचा स्वत:चा संग्रह) एकूण US$३,१७,३८८.३७ पैकी या वर्षी फेब्रुवारी २९, २०२४ पर्यंत, US$३६,३२३.७५ खर्च केले गेले… Read more