Posts by Dasha

Kampanya sa Pagiging Kaanib Ngayong Abril 2024: Panatilihing Ligtas ang mga Hangang-Katha

Nakakumpleto ng dalawang sarbey ang OTW (Organisasyon para sa Nagbabagong Katha) kamakailan kasama ang aming mga project user upang mas higit pang malaman kung ano ang kanilang nalalaman tungkol sa aming ginagawa. Sa aming Ika-16 na Anniversary Survey, 87% ng 67,474 na mga tagahangang tumugon ang nagsabi na hindi nila kailanman narinig ang tungkol sa Open Doors ng OTW. Gayunpaman, sa aming International Fanworks Day (IFD, Pandaigdigang Araw ng mga Hangang-Katha) lampas 60% ng mga kumuha ng sarbey ang nagsabi na alam nila na pinapanatili ng OTW ang mga artsibo ng fandom, subalit 28% lamang ang nakakaalam na tumutulong din kami sa pagpapanatili ng mga… Read more

Pananalapi ng OTW: Badyet sa Taong 2024

Nitong nakaraang taong, nagsikap ang komite ng Pananalapi ng OTW (Organisasyon para sa Nagbabagong Katha) na masigurong bayad ang lahat ng mga bayarin ng organisasyon, naisumite ang tamang buwis, at nasunod ang mga pamantayan ng pagtutuos ng salapi. Inihahanda na ngayon ang mga pinansyal na pahayag at pagsusuri para sa taong 2023! Nagtatrabaho rin ang komite nang mabuti upang matugunan ang pangangailangan ng OTW sa taong 2024, at ikinagagalak naming ilahad sa iyo ang badyet para sa taong ito (tingnan ang spreadsheet ng badyet sa taong 2024 para sa karagdagang detalye): Mga Gastusin sa Taong 2024 Archive of Our Own – AO3 (Ating Sariling Sisidlan)… Read more