Posts by Dasha

Кампания за членство април 2024 г.: Съхраняваме фенското творчество

Наскоро OTW (Организация за преобразуващи произведения) проведе две анкети сред потребителите на нашите проекти, за да разбере повече за това какво знаят те за нашата работа. В анкетата по повод 16-тата ни годишнина 87% от 67 474 фенове, които отговориха, казаха, че никога не са чували за Open Doors (Отворени врати) на OTW. В анкетата по повод десетия Международен ден на фенското творчество (IFD) обаче повече от 60% от анкетираните заявиха, че знаят за усилията на OTW да съхранява фенски архиви, въпреки че само 28% знаеха, че помагаме и в съхранението на фенско творчество на физически носители. Затова бихме искали да поставим фокуса върху значимата… Read more

OTW Финанси: Бюджет за 2024 г.

През последната година Комитетът по финанси на OTW (Организация за преобразуващи произведения) продължи да работи, за да гарантира, че всички сметки и данъци на организацията са платени и всички счетоводни стандарти са спазени. Подготовката за одита на финансовите отчети за 2023 г. тече в момента! Освен това екипът усърдно работи да покрие нуждите на OTW за 2024 г. и гордо представя тазгодишния ни бюджет (тук можете да намерите таблицата с бюджета за 2024 г. за повече информация): Разходи за 2024 г. Archive of Our Own – AO3 (Нашият архив) 36 323,75$ използвани досега от общо 317 388,37$ тази година, към 29 февруари 2024 г. 47,1%… Read more