Posts by Cyn

Chào mừng ngày Quốc tế Tình nguyện viên 2021

Từ khi được thành lập vào năm 2009, OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Biến Đổi) đã được điều hành và phát triển bởi fans. Cho đến này, đây vẫn là sự thật: OTW là một tổ chức cho fan và bởi fan, và chính những fan đó là nguồn năng lượng cho OTW trên mọi cấp bậc. Trong tất cả các ban của chúng tôi, tình nguyện viên nắm giữ những vị trí quan trọng đảm bảo mọi dự án của chúng tôi hoạt động và phát triển tốt. OTW sẽ không tồn tại nếu không có họ, và chúng tôi hết… Read more