Posts by Cyn

Честит Международен ден на доброволеца 2021 г.

Още с основаването на OTW (Организация за преобразуващи произведения) през 2009 г., организацията се изгражда и развива от фенове. Това важи и до днес: OTW е организация от фенове за фенове и именно феновете са тези, които с усилията си подкрепят OTW на всяко равнище. Във всеки един от нашите комитети доброволците изпълняват основни дейности, които гарантират продължителното съществуване и развитие на всички наши проекти. OTW не би съществувала без доброволците си и ние сме дълбоко признателни за изключително важната имработа.