Posts by cinnamonandtea

کمیته ی مالی OTW: به روز رسانی بودجه سال 2022

در تمام طول سال، تیم مالی OTW (سازمانی برای آثار دگرگون شونده) کار خود را برای اطمینان از پرداخت صورتحساب های سازمان، ارائه اظهارنامه های مالیاتی و برآورده کردن پروسه های استاندارد حسابداری ادامه داده است. تیم مالی همچنین ساختار حسابداری را اصلاح کرده است تا فعالیت های مالی OTW را بهتر نشان دهد. آماده سازی برای حسابرسی صورتهای مالی سال 2021 ادامه دارد! همچنین، این تیم با پشتکار روی به روز رسانی بودجه سال 2022 کار کرده و مفتخر است آن را در اینجا ارائه کند (برای اطلاعات دقیق تر به صفحه گسترده بودجه 2022 مراجعه کنید): هزینه های سال 2022 Archive of Our… Read more