Organization for Transformative Works: Elections News: Cast Your Vote!

Kunngjøring av OTWs valgkandidater 2020

Kandidatkunngjøring

OTW (Organisasjonen for transformative verk) er glad for å kunngjøre følgende kandidater til valget 2020 (i alfabetisk rekkefølge etter fornavn):

  • Alex Tischer
  • Jess White
  • Kati Eggert
  • Nicole Abraham
  • Tyme LaDow
  • Zoë Tucker

26. juli: Via en kunngjøring har Tyme LaDow trukket seg fra valget.

Ettersom vi har 3 seter å fylle og 6 kandidater, vil valget 2020 foregå som konkurranse – det vil si, medlemmer av OTW stemmer på hvilke kandidater som skal fylle setene. Read More