Posts by Alice M.

The Common People Warehouse Chuyển Về AO3

Kho tàng lưu trữ fanfic The Common People Warehouse của fandom The Common People (TCP) đang trong quá trình nhập liệu vào Archive of Our Own – AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta). Bài đăng này bao gồm các nội dung sau: Giải thích bối cảnh Việc nhập dữ liệu có ảnh hưởng gì đến các tác giả có tác phẩm tại The Common People Warehouse Và bạn nên làm gì nếu vẫn còn thắc mắc Giải thích bối cảnh The Common People là một thể loại fanfic của Marvel Comics do Kielle và Phil Foster sáng tạo và tập trung vào những… Read more

Thông báo từ chức của thành viên Ban Điều Hành OTW

OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Biến Đổi) rất lấy làm tiếc xin thông báo: Antonius Melisse và Natalia Gruber đã từ chức khỏi cương vị thành viên Ban Điều Hành. Theo dự kiến, nhiệm kỳ của Antonius sẽ kết thúc sau một vài tháng nữa; người kế nhiệm vị trí của anh sẽ được quyết định vào cuối kỳ bầu cử này. Tuy nhiên, thời hạn nhiệm kỳ của Natalia vẫn còn hai năm; vị trí của chị sẽ được bổ sung vào danh sách vị trí trống trong kỳ bầu cử tiếp theo. Do số vị trí còn trống của Ban… Read more

Snow Lands chuyển về AO3

Snow Lands, kho tàng fanfic và fan-comic về The Lion King (Vua Sư Tử – phim hoạt hình công chiếu năm 1994), đang trong quá trình nhập dữ liệu vào Archive of Our Own – AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta). Bài đăng này bao gồm các nội dung sau: Giải thích bối cảnh Việc nhập dữ liệu có ảnh hưởng gì đến các tác giả có tác phẩm lưu trữ tại Snow Lands Và bạn nên làm gì nếu vẫn còn thắc mắc Giải thích bối cảnh Nhằm lưu giữ lại các tuyệt tác fanfic của cộng đồng fan The Lion King… Read more

Kho Tàng Saint Seiya của Stayka sẽ chuyển đến AO3

Kho Tàng Saint Seiya của Stayka, một bộ sưu tập tác phẩm của fan lấy cảm hứng từ manga Saint Seiya (Hiệp Sĩ Hoàng Đạo), đang trong quá trình nhập dữ liệu vào Archive of Our Own – AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta). Bài đăng này bao gồm các nội dung sau: Giải thích bối cảnh Việc nhập dữ liệu có ảnh hưởng gì đến các tác giả có/lưu trữ tác phẩm tại Kho Tàng Saint Seiya của Stayka Và bạn nên làm gì nếu vẫn còn thắc mắc Giải thích bối cảnh Kho Tàng Saint Seiya của Stayka đã ngưng hoạt… Read more