Posts by admin

Thời gian biểu và Hạn Đăng ký hội viên của Bầu cử OTW 2021

Ban Bầu cử của OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Biến Đổi) trân trọng thông báo thời gian biểu của cuộc bầu cử năm 2021 để bầu chọn thành viên mới cho Ban Giám đốc. Đợt bầu cử năm nay sẽ diễn ra vào Ngày 13-16 tháng Tám. Như vậy, hạn cuối để thành viên đăng ký ứng cử là ngày 18 tháng Sáu. Như thường lệ, hạn chót để đăng ký thành viên là ngày 30 tháng 6. Nếu bạn muốn tham gia bầu cử, hãy kiểm tra liệu quyền hạn thành viên của bạn có còn hiệu lực trong khoảng thời… Read more