Artifact Storage Room 3 kommer till AO3

Artifact Storage Room 3, ett arkiv för fanfiction och fanart till TV-serien Sentinel, håller på att importeras till Archive of Our Own – AO3 (Vårt Eget Arkiv).

I detta inlägg:

Bakgrundsinformation

Av en mängd orsaker kommer Sentinel-fanfiction-arkivet Artifact Storage Room 3 att stänga sina dörrar för sista gången. Öppna Dörrar kommer att samarbeta med Elaine och Mab för att importera Artifact Storage Room 3 till en separat, sökbar samling på AO3. Som en del av att bevara arkivet i sin helhet kommer all fanfiction och fankonst som nu finns på Artifact Storage Room 3 att läggas på OTWs servrar och verken kommer att bäddas in på sina egna sidor på AO3. Så småningom kommer länkarna på den gamla sidan att styras om till samlingen på AO3 så att verken även fortsättningsvis kan hittas på sina gamla webbadresser.

Vi kommer att börja importera verk från Artifact Storage Room 3 till AO3 efter februari

Vad innebär detta för skapare som har verk på Artifact Storage Room 3?

Vi kommer att skicka ett meddelande om importen till den e-postadress vi har för varje skapare. Vi kommer att göra vårt bästa för att kontrollera om något av verken redan finns på AO3 innan vi gör importen. Om ett verk redan finns på AO3 kommer vi att bjuda in det till samlingen i stället för att importera det. Alla verk som arkiveras å en skapares vägnar kommer att ha med dennes namn i verkets byline eller sammanfattning.

Alla importerade verk kommer att ställas in på att vara synliga enbart för inloggade AO3-användare. Så snart du gör anspråk på dina verk kan du välja att göra dem synliga för alla. Efter 30 dagar kommer alla importerade verk som ingen gjort anspråk på att göras synliga för alla besökare. Öppna Dörrar kommer sedan att rikta om webbadresserna och därefter stänga ner webbplatsen permanent.

Vänligen kontakta Öppna Dörrar och meddela din(a) pseudonym(er) och e-postadress(er) för Artifact Storage Room 3 om:

  1. Du vill att vi ska importera dina verk, men behöver få meddelandet skickat till en annan e-postadress än den du använde för det ursprungliga arkivet
  2. Du redan har ett AO3-konto och redan har importerat dina verk själv.
  3. Du vill importera dina verk själv (även om du inte har ett AO3-konto ännu).
  4. Du INTE vill att dina verk ska flyttas till AO3.
  5. Det är okej för dig att vi bevarar dina verk på AO3 men du vill att vi ska ta bort ditt namn.
  6. Du har några andra frågor vi kan hjälpa dig med.

Var vänlig inkludera arkivets namn i ämnesraden på ditt e-postmeddelande. Om du inte längre har tillgång till e-postkontot som hör till ditt konto på Artifact Storage Room 3, var vänlig kontakta Öppna Dörrar så hjälper vi dig. Om du har publicerat verken någon annanstans, eller har ett sätt att enkelt verifiera att de är dina så är det bra. Om du inte har det kommer vi att samarbeta med moderatorerna på Artifact Storage Room 3 för att bekräfta dina anspråk.

Vänligen läs Öppna Dörrars webbsida för instruktioner om hur du

Om du fortfarande har frågor…

Om du har fler frågor, besök vanliga frågor om Öppna Dörrar eller kontakta kommittén Öppna Dörrar.

Vi skulle också bli glada om fans ville hjälpa oss att bevara arkivets historia, Artifact Storage Room 3 på Fanlore. Du behöver inte vara orolig om wiki-redigering är nytt för dig! Kolla in portalen för nya besökare, eller be Fanlore-funktionärerna om råd.

Vi är glada att kunna hjälpa till med att bevara Artifact Storage Room 3! Moderatorerna vill också tacka er alla som har stött Artifact Storage Room 3 med era fanfics, och önska er lycka till i framtiden.

– Öppna Dörrar-teamet, Elaine och Mab

OTW är den icke vinstdrivande organisation som står bakom ett flertal projekt, inklusive AO3, Fanlore, Öppna Dörrar, TWC och OTWs Juridiska Rådgivning. Vi är en organisation som drivs av fans, finansieras enbart genom gåvor och bemannas helt av volontärer. Lär dig mer om oss på OTWs webbplats. För mer information om vårt team av översättarvolontärer, som har översatt detta inlägg, kolla in sidan för Översättning.

Open Doors

Comments are closed.