Ariannau’r OTW: Diweddariad Cyllideb 2017

Yn gynharaf yn y flwyddyn, wnaeth yr OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) cyhoeddi ei chyllideb am 2017. Wrth i Ragfyr dod yn agosaf, hoffem rhoi i chi diweddariad ar ein rhagolwg ariannol am weddill y flwyddyn, a sut mae ein cynlluniau wedi dod ymlaen neu wedi newid ers cwpl o fisoedd yn ôl.

Ar y funud, mae ein tîm Ariannol yn paratoi am archwiliad cyntaf ein datganiadau ariannol, proses a ddisgwylem fysai’n dod yn broses blynyddol yn y dyfodol. Wrth feddwl am faint y fudiad ac hael ein cefnogwyr, mae’n bwysig i ni gwneud yn siwr mae ein proses cadw llyfrau a’n rheoliad fewnol yn mor effeithlon a drylwyr a phosib. Rydym yn ddiolchgar i gael y sefydlwydd a chyllid i wneud hyn. Diolch i’n cyfrannwyr am wneud hyn yn bosibl!

Costiau 2017

Costiau yn nhrefn prosiectau: Archif Ein Hun: 72.2%. Drysau Agored: 0.5%. Diwyllianau a Chyfryngau Trawsffurfiadwy: 1.1%. Ffanllên: 1.8%. Eiriolaeth Cyfreithiol: 0.5%. Ymestyniad Confensiwn: 0.7%. Gweiniad: 14.5%. Codi Arian: 8.7%.

“Archive of Our Own” – AO3 (Archif Ein Hun)

$89,207.44 (UD) wedi'i wario; $134,838.35 (UD) ar ôl

 • Caiff $89,207.44 (UD) ei wario allan o $224,045.79 (UD) y flwyddyn yma, yn gyfoes tan y 31ain o Awst, 2017.
 • Fel arer, mae’r ran fwyaf o gostiau’r OTW – tua 72% o gyfanswm y flwyddyn yma – yn mynd tuag at gynhali’r “Archive of Our Own – AO3” (Archif Ein Hun). Mae hyn yn cynnwys y ran fwyaf o ein costiau gweinydd – pryniadau newydd, a chydleoli a chynhaliadau parhaus – ac hefyd gwaith contractwyr, offer clystfeinio ymddygiad wefan, nifer o drwyddedau system ac hyfforddiant (gweld pob cost rhaglen).
 • Rydym yn parhau i weithio â chontractwyr codio ar gwellianau isdeiliol ar gyfer yr AO3, a mae na wedi bod llawer o gynydd trwy gydol y flwyddyn, fel ein uwchraddiad Rails! Gwelwch nodiadau cyhoeddiad diweddaraf AO3 am fwy o wybodath ar ein cyhoeddiadau diweddaraf.

Ffanllên

$1,389.03 (UD) wedi'i wario; $4,299.83 (UD) ar ôl

 • Caiff $1,389.03 (UD) ei wario allan o $5,688.85 (UD) y flwyddyn yma, yn gyfoes tan y 31ain o Awst, 2017.
 • Mae’r rhan fwyaf o gostiau Ffanllên yn glystnogiadau o bryniadau gweinydd, cynhali a chostiau cydleoli, yn ychwanegol i gostiau trwyddedau a pharthau wê Ffanllên (gweld pob cost rhaglen).

“Transformative Works and Cultures” – TWC (Diwyllianau a Chyfryngau Trawsffurfiadwy)

$819.81 (UD) wedi'i wario; $2,579.93 (UD) ar ôl

 • Caiff $819.81 (UD) ei wario allan o $3,399.74 (UD) y flwyddyn yma, yn gyfoes tan y 31ain o Awst, 2017.
 • Mae costiau’r TWC yn cynnwys ei chlystnogau costiau gweinydd, ac hefyd taliadau storio a chyhoeddi (gweld pob cost rhaglen).

“Open Doors” (Drysau Agored)

$402.25 (UD) wedi'i wario; $1,283.52 (UD) ar ôl

 • Caiff $402.25 (UD) ei wario allan o $1,685.78 (UD) y flwyddyn yma, yn gyfoes tan y 31ain o Awst, 2017.
 • Mae costiau Drysau Agored y flwyddyn yma yw’r cost gwesteïoa copïo wrth gefn a dal parthau yr archifau a chaiff ei mewnforio gan Drysau Agored (gweld pob cost rhaglen).

“Legal Advocacy” (Eiriolaeth Gyfreithiol)

$0 (UD) wedi'i wario; $1,500 (UD) ar ôl

 • Caiff $0 (UD) ei wario allan o $1,500 (UD) y flwyddyn yma, yn gyfoes tan y 31ain o Awst, 2017.
 • Mae costiau Eiriolaeth Gyfreithiol yn cynnwys taliadau ffeilio. (gweld pob cost rhaglen).

Ymestyniad Confensiwn

$713,50 (UD) wedi'i wario; $1,300 (UD) ar ôl

 • Caiff $713.50 (UD) ei wario allan o $2,013.50 (UD) y flwyddyn yma, yn gyfoes tan y 31ain o Awst, 2017.
 • Mae ein costiau ymestyniad confensiwn yn cynnwys arlwyo ac anfon defnydd hybu i wneud â’r OTW a’i phrosiectau i wirfoddolwyr, i rannu â ffaniau eraill yn nghonfensiynau, Y flwyddyn yma, rydym wedi trefnu cwrdd-â-ni yng Nghomic-Con San Diego a darlith technegol am isdeiliad systemau’r AO3 yn “Nine Worlds” (Naw Byd) (gweld pob cost rhaglen).

Codi Arian

$12,669.94 (UD) wedi'i wario; $14,420.00 (UD) ar ôl

 • Caiff $12,669.94 (UD) ei wario allan o $27,089.94 (UD) y flwyddyn yma, yn gyfoes tan y 31ain o Awst, 2017.
 • Mae ein costiau codi arian yn cynnwys taliadau talu mae ein proseswyr taliadau trydydd parti yn eu gofyn amdan; prynu ac anfon anrhegion diolch; a’r offer a chaiff eu defnyddio i gwesteio cronfeydd data aelodaeth yr OTW, a thracio cyfarthrebiadau gyda cyfrannwyr a chyfrannwyr posib (gweld pob cost rhaglen).

Gweiniad

$10,893.98 (UD) wedi'i wario; $33,981.00 (UD) ar ôl

 • Caiff $10,893.98 (UD) ei wario allan o $44,874.98 (UD) y flwyddyn yma, yn gyfoes tan y 31ain o Awst, 2017.
 • Mae costiau gweini yr OTW yn cynnwys gwesteio am ein wefan, nodau masnach, parthau, yswiriant, ffeilio trethu, rheoliad brostiect, cyfarthrebiad ac offer cyfrifo (gweld pob cost rhaglen).

Cyllid 2017

Cyllid yr OTW: Cyfraniadau o rali Ebrill: 45.6%, Cyfraniadau o rali Hydref: 35.8%. Cyfraniadau tu fás i ralïau: 17.1%. Cyfraniadau o raglennu rhoi cyfatebol: 1.5%.

 • Mae’r OTW yn cael ei chynhali’n unig gan eich cyfraniadau – diolch yn fawr am eich haelioni!
 • Rydym yn derbyn y rhan fwyaf o’n cyfraniadau yn ralïau codi arian Ebrill a Hydref, a ddylai cyfri fel 81% o’n elw yn 2017, gyda’i gilydd. Rydym yn hefyd yn derbyn cyfraniadau o raglennu rhoi cyfatebol ac “Amazon Smile” (Gwen Amason).
 • Mae’r tîm Ariannol yn archwilio dewisiadau am gynllyn buddsoddiad cynaliadwy ar gyfer cronfeydd wrth gefn yr OTW; dylai’n rhagfynegiad presennol talu am ein costiau y flwyddyn yma heb defnyddio ein cronfeydd wrth gefn mewn brys.
 • $191,014.11 (UD) ar y funud (yn gyfoes tan y 31ain o Awst, 2017.) and $321,531.62 (UD) yw’r rhagfynegiad diwedd y flwyddyn.

$191,014.11 (UD) wedi'i cyfrannu; $130,517.51 ar ôl

Oes gennych holiadau?

Os mae gennych chi unrhyw holiadau am y cyllideb, cysylltwch â phwyllgor Ariannol. Byddem hefyd yn gwesteio sgwrs agored i ateb unrhyw holiadau sydd gennych chi. Bydd y sgwrs yn digwydd yn ein ystafell sgwrsio cyhoeddus rhwng 7 y.h. a 9 y.h., ar y 15fed o Hydref. (pa amser yw hyn yn fy ardal amser?).

Bydd y post hyn yn cael ei diweddaru â chysylltiad i’r ystafell sgwrs cwpl o oriau cyn yr amser penodedig. Dewch i sgwrsio â ni, a dewch a holiadau!

I lawrlwytho’r cyllideb diweddaraf am 2017 mewn ffurf taenlen, dilynwch y cysylltiad yma.

Mae’r OTW yn fudiad rhientus di-elw o sawl brosiect, yn cynnwys yr AO3, Ffanllên, Drysau Agored, TWC, ac Eiriolaeth Cyfreithiol yr OTW. Rydym yn fudiad sy’n cael ei rhedeg gan ffaniau, ei chefnogi gan cyfrannwyr, a’i staffio gan gwirfoddolwyr. Darganfodwch mwy amdanom ar wefan yr OTW. I ddysgu mwy am ein tîm o gyfieithwyr gwirfoddoladwy a wnaeth cyfieithu’r erthygl hon, gwelwch y dudalen Gyfieithu.

Announcement

Comments are closed.