Ariannau’r OTW: Diweddariad Cyllid 2018

Yn gynharaf yn y flwyddyn, wnaeth yr OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) cyhoeddi ei chyllideb am 2018. Wrth i ddiwedd y flwyddyn dod yn agosaf, hoffem rhoi i chi diweddariad ar ein rhagolwg ariannol am weddill y flwyddyn, a sut mae ein cynlluniau wedi dod ymlaen neu wedi newid.

Mae ein tîm Ariannol yn parhau i ddilyn gweithgareddau ariannol yr OTW, paratoi datganiadau ac adroddiadau ariannol, ac yn sicrhau cydsyniad gyda safonau a rheolau cyfrifyddion. Rydym wedi gweithio i wella a dogfennu ein prosesau, helpu’r OTW cynllunio ei dyfodol ariannol,ac yn agos i ddiwedd ein harchwiliad blynyddol o’n datganiadau ariannol 2017.

Dyma ein diweddariad cyllideb am 2018 (llwythwch y taenlen cyllideb am fwy o wybodaeth):

Costiau 2018

Costiau yn nhrefn prosiectau: Archif Ein Hun: 73.9%. Drysau Agored: 0.3%. Diwylliannau a Chyfryngau Trawsffurfiadwy: 1.7%. Ffanllên: 2.2%. Eiriolaeth Gyfreithiol: 0.7%. Ymestyniad Confensiwn: <0.1%. Gweiniad: 13.5%. Codi Arian: 7.7%.

“Archive of Our Own” – AO3 (Archif Ein Hun)

$176,374.10 (UD) wedi'i gwario; $88,927.82 (UD) ar ôl

 • Caiff $176,374.10 (UD) wedi’i gwario allan o gyfanswm $265,301.92 (UD) y flwyddyn yma, yn gyfoes tan y 31ain o Awst, 2018.
 • Mae 73.9% o gostau’r OTW yn mynd tuag at gynhali’r AO3. Mae hyn yn cynnwys y mwyafrif o’n costau gweinydd – pryniadau newydd ac cyd-leoliad a chynhaliad rhai hen – offer clustfeinio perfformiad gwefan ac amryw o drwyddedau ar gyfer ein systemau. (gweld pob cost rhaglen).
 • Y flwyddyn yma, fe osodom ni atgyweiriad mawr o’n gweinyddion,a wnaeth costio tua $115,000 (UD). Gwnaeth yr atgyweiriad hon ffocusi ar weinyddion newydd cronfeydd data, ar gyfer gweithiau,sylwadau, a gweithgareddau’r AO3, wrth gynnwys rac gweinydd newydd iddyn nhw byw arno.we implemented a significant server overhaul costing about US$115,000. Gwnaeth y gweinyddion newydd cynyddu ein costau cyd-leoli misol, wrth i’r peiriannau hen cael eu hail-pwrpasu fel gweinyddion rhaglen,a sy’n cynhyrchu tudalenau’r AO3 a’i darparu nhw i ddefnyddwyr.
 • Yn gynharach, fe wnaethom ni cyllidebu $100,000 (UD) ar gyfer gwasanaethau contractydd. Ond wnaeth profu, trwsio gwallau a newid ymddygiad ein diweddariad “Elasticsearch” cymryd fwy o amser na wnaethom rhagfynegi, sef llai o amser nad oeddem yn gobeithio i ni cyfyno cod y contractyddion gyda ein cod sylfaenol y blwyddyn yma. Felly, wnaethom ni dewis nad oeddem am anfon unrhyw prosiectau arall i contractydd, a chanolbwyntio ar ddarparu’r cod wnaethom talu am a oedd wedi cael eu talu am a’r cod a chaiff ei gyflwyno gan ein gwirfoddolydd.

Ffanllên

$5,277.80 (UD) wedi'i wario; $2,612.97 (UD) ar ôl

 • Caiff $5,277.80 (UD) ei wario allan o $7,890.77 (UD) y flwyddyn yma, yn gyfoes tan y 31ain o Awst, 2018.
 • Mae’r rhan fwyaf o gostiau Ffanllên yn glystnogiadau o bryniadau gweinydd, cynhali a chostiau cydleoli, yn ychwanegol i gostiau trwyddedau a pharthau wê Ffanllên (gweld pob cost rhaglen).

“Transformative Works and Cultures” – TWC (Diwylliannau a Chyfryngau Trawsffurfiadwy)

$2,520.54 (UD) wedi'i wario; $5,954.53 (UD) ar ôl

 • Caiff $2,520.54 (UD) ei wario allan o $5,954.53 (UD) y flwyddyn yma, yn gyfoes tan y 31ain o Awst, 2018.
 • Mae costiau’r TWC yn cynnwys ei chlystnogau costiau gweinydd, ac hefyd taliadau storio a chyhoeddi (gweld pob cost rhaglen).
 • Y flwyddyn yma, fydd gwesteïad cyfnodolion TWC yn symud oddi ar y safle i cwmni sy’n arbenigo yn y meddalwedd cod agored mae TWC yn ei defnyddio, am gost o $1,500 (UD) y flwyddyn. Hefyd, cyllidebom ni $1,000 (UD) ar gyfer costau teithio i siarad at cynhadledd Astudiaethau Ffanyddol 2018.

“Open Doors” (Drysau Agored)

$540.72 (UD) wedi'i wario; $1,283.52 (UD) ar ôl

 • Caiff $540.72 (UD) ei wario allan o $1,685.78 (UD) y flwyddyn yma, yn gyfoes tan y 31ain o Awst, 2018.
 • Mae costiau Drysau Agored y flwyddyn yma yw’r cost gwesteio a chopïo wrth gefn a dal parthau yr archifau a chaiff ei mewnforio gan Drysau Agored (gweld pob cost rhaglen).

“Legal Advocacy” (Eiriolaeth Gyfreithiol)

$2,670.02 (UD) wedi'i wario; $0 (UD) ar ôl

 • Caiff $2,670.02 (UD) ei wario allan o $2,670.02 (UD) y flwyddyn yma, yn gyfoes tan y 31ain o Awst, 2018.
 • Mae costiau Eiriolaeth Gyfreithiol yn cynnwys taliadau ffeilio ac costau teithio ar gyfer cynhadleddau a gwrandawiadau. Caiff $1,500 (UD) ei wario ym mis Ionawr ar gyfer taliad Anghyfod WIPO oherwydd wnaeth rhywyn arall cofrestru enw parth a oedd yn rhy tebyg i enw parth yr AO3 (gweld pob cost rhaglen).

Ymestyniad Confensiwn

$50.00 (UD) wedi'i wario; $0.00 (UD) ar ôl

 • Caiff $50.00 (UD) ei wario allan o $50.00 (UD) y flwyddyn yma, yn gyfoes tan y 31ain o Awst, 2018.
 • Fe wnaeth yr OTW darparu ehedwyr yng Nghomic Con San Diego (gweld pob cost rhaglen).

Codi Arian

$13,446.80 (UD) wedi'i wario; $14,100.00 (UD) ar ôl

 • Caiff $13,446.80 (UD) ei wario allan o $27,546.80 (UD) y flwyddyn yma, yn gyfoes tan y 31ain o Awst, 2018.
 • Mae ein costiau codi arian yn cynnwys taliadau talu mae ein proseswyr taliadau trydydd parti yn eu gofyn amdan; prynu ac anfon anrhegion diolch; a’r offer a chaiff eu defnyddio i gwesteio cronfeydd data aelodaeth yr OTW, a thracio cyfarthrebiadau gyda cyfrannydd a chyfrannydd posib (gweld pob cost rhaglen).

Gweiniad

$39,285.43 (UD) wedi'i wario; $9,313.15 (UD) ar ôl

 • Caiff $39,285.43 (UD) ei wario allan o $48,598.58 (UD) y flwyddyn yma, yn gyfoes tan y 31ain o Awst, 2018.
 • Mae costiau gweini yr OTW yn cynnwys gwesteio am ein wefan, nodau masnach, parthau, yswiriant, ffeilio trethu, rheoliad brostiect, cyfarthrebiad ac offer cyfrifo (gweld pob cost rhaglen).

Cyllid 2017

Cyllid yr OTW: Cyfraniadau o rali Ebrill: 36.5%, Cyfraniadau o rali Hydref: 36.4%. Cyfraniadau tu fas i ralïau: 22.4%. Cyfraniadau o raglenni roi cyfatebol: 4.2%. Cyllid buddiannau: 0.1%. Breindaliadau: 0.4%

 • Mae’r OTW yn cael ei chynhali’n unig gan eich cyfraniadau – diolch yn fawr am eich haelioni!
 • Rydym yn derbyn y rhan fwyaf o’n cyfraniadau yn ralïau codi arian Ebrill a Hydref, a ddylai cyfri fel 73% o’n cyllid yn 2018, fel cyfanswm. Rydym yn hefyd yn derbyn cyfraniadau o raglenni roi cyfatebol, breindaliadau, “Amazon Smile” (Gwen Amason) ac “Paypal Giving” (Cynllyn Rhoi Paypal), sy’n darparu rhoddiadau ar rhan rhaglenni fel yr “Humble Bundle” (Bwndel Darostwng). Os hoffwch cefnogi ni wrth prynu ar y wefannau rhain, dewiswch yr OTW fel eich elusen dewisiedig!
 • Oherwydd eich ymddygiad hael yn yr blynyddoedd diwethaf, mae gennym ni swm ariannol iachus yn ein cronfa wrth gefn, a hoffem cadw yna am diwrnod glawiog. Oherwydd hyn, gallem archwilio ffyrdd eraill o gynhyrchu cyllid. Mae’r tîm Ariannol a’r OTW wedi dewis i ddechrau portffolio buddsoddi cadwrol, gyda rhan fach o’n arian i ddechrau, a fydd yn gwneud risg yr buddsoddiadau mor isel a phosib. Mae’r symudiad hon yn rhywbeth a ddylai wedi cael ei wneud amser maith yn ôl, ac ar y funud rydym yn creu polisi ddilys am fuddsoddi a defnyddio ein cronfa wrth gefn.
 • Mae’r cronfa wrth gefn hefyd yn helpu ni cryfhau blynyddoedd pan rydym yn cynllunio pryniadau mawr. Fel dwedym yn gynharach, wnaethom ni barod wedi ailosod ein hen caledwedd gweinydd, ac oedd rhaid i ni tynnu arian o’n cronfa wrth gefn i helpu prynu’r gweinyddion newydd. Ond gyda’r cyllid o weddill y flwyddyn, yn cynnwys y rali aelodaeth Hydref, dylai’r cyfanswm canlyniadol a ddaeth o’r cronfa wrth gefn dod at tua $30,000 (UD).
 • Derbynwyd $213,449.59 (UD) (yn gyfoes tan y 31ain o Awst, 2018) a chaiff $356,775.34 (UD) ei rhagfynegi i gael ei derbyn cyn ddiwedd y flwyddyn.

$213,499.59 (UD) wedi'i cyfrannu; $143,275.75 ar ôl

Oes gennych holiadau?

Os mae gennych chi unrhyw holiadau am y cyllideb, cysylltwch â phwyllgor Ariannol. Byddem hefyd yn gwesteio sgwrs agored i ateb unrhyw holiadau sydd gennych chi. Bydd y sgwrs yn cael ei chynnal trwy gyfrwng Saesneg yn unig. Mae gan y fersiwn Saesneg o’r post hyn fwy o wybodaeth am pryd bydd y sgwrs yn digwydd a sut i ymuno â’r sgwrs.

Bydd y post hyn yn cael ei diweddaru â chysylltiad i’r ystafell sgwrs cwpl o oriau cyn yr amser penodedig. Dewch i sgwrsio â ni, a dewch âg holiadau!

I lawrlwytho’r cyllideb diweddaraf am 2017 mewn ffurf taenlen, dilynwch y cysylltiad yma.


Mae’r OTW yn mudiad rhiant ddi-elw o sawl brosiect, yn cynnwys AO3, Ffanllên, Drysau Agored, TWC, ac hefyd Eiriolaeth Gyfreithiol yr OTW. Rydym yn fudiad sy’n cael ei rhedeg gan ffaniau a’i chefnogi gan cyfrannydd, gyda staff sy’n gwbl gwirfoddoladwy. Dysgwch mwy amdanom ar wefan yr OTW. I ddysgu mwy am ein tîm o gyfieithydd gwirfoddoladwy, gwelwch y dudalen Gyfieithu.

Announcement

Comments are closed.