Ariannau’r OTW: Cyllideb 2017

Roedd 2016 yn flwyddyn brysur i’r tîm Ariannau’r OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy), a rydym yn gweithio’n galed i wella ein polisïau ariannol a chadw llyfrau. Mae cyllidebu hefyd yn ardal rydym wedi gwella yn y fisoedd ddiwethaf – yn arbennig cydweitio â ein tîmau i ragfynegi ei gostau tebygol a chyfrifo am newidiadau annisgwyl.

Heb ffwdan, dyma ein cyllideb am 2017 (lawrlwythwch taenlen y cyllideb am fwy o wybodaeth):
  

2017 Expenses

 

Costiau yn nhrefn prosiectau: Archif Ein Hun: 75.7%. Drysau Agored: 0.5%. Diwyllianau a Chyfryngau Trawsffurfiadwy: 1.5%. Ffanllên: 2.7%. Eiriolaeth Cyfreithiol: 1.2%. Ymestyniad Confensiwn: 1.8%. Gweiniad: 8.4%. Codi Arian: 8.2%.

  

”Archive of Our Own” – AO3 (Archif Ein Hun)

 
$7,013.49 (UD) wedi’i wario; $206,325.51 (UD) ar ôl
 

 • Caiff $7,013.49 (UD) ei wario allan o $213,339 (UD) y flwyddyn yma, yn gyfoes tan y 28ain o Chwefror, 2017.
 • Mae 75.7% o costiau’r OTW yn mynd tuag at gynhali’r AO3. Mae hyn yn cynnwys y ran fwyaf o ein costiau gweinydd – pryniadau newydd a chydleoli bresennol a chynhali – sef offer clystfeinio ymddygiad wefan a thrwyddedau system gwahanol. (gweld pob cost rhaglen).
 • Y flwyddyn diwethaf, dechreuon ni chwilio am gwmnïau a all gweithio â ni ar uwchraddiadau i isdeiliad AO3. Gweithiwm ni â dwy gwmni yn barod i arlwyo ein uwchraddiad Rails anghenol, a rydym yn edrych ymlaen i mwyhau ein prosiectau enciliol y flwyddyn yma.

  

Ffanllên

 
$312.61 (UD) wedi’i wario; $7,174.89 (UD) ar ôl
 

 • Caiff $312.61 (UD) ei wario allan o $213,339 (UD) y flwyddyn yma, yn gyfoes tan y 28ain o Chwefror, 2017.
 • Mae’r rhan fwyaf o gostiau Ffanllên yn glystnogiadau o bryniadau gweinydd, cynhali a chostiau cydleoli, yn ychwanegol i gostiau trwyddedau a pharthau Wê Ffanllên (gweld pob cost rhaglen).

  

”Transformative Works and Cultures” – TWC (Diwyllianau a Chyfryngau Trawsffurfiadwy)

 
$400.04 (UD) wedi’i wario; $3982.96 (UD) ar ôl
 

 • Caiff $400.04 ei wario allan o $4,383 (UD) y flwyddyn yma, yn gyfoes tan y 28ain o Chwefror, 2017.
 • Mae costiau’r TWC yn cynnwys ei chlystnogau costiau gweinydd, ac hefyd taliadau storio a chyhoeddi (gweld pob cost rhaglen).

  

”Open Doors” (Drysau Agored)

 
$60.80 (UD) wedi’i wario; $1,475.67 (UD) ar ôl
 

 • Caiff $60.80 (UD) ei wario allan o $1,536.47 (UD) y flwyddyn yma, yn gyfoes tan y 28ain o Chwefror, 2017.
 • Mae costiau Drysau Agored y flwyddyn yma yw’r cost gwesteïoa copïo wrth gefn a dal parthau yr archifau a chaiff ei mewnforio gan Drysau Agored.

  (gweld pob cost rhaglen).

  

”Legal Advocacy” (Eiriolaeth Gyfreithiol)

 
$0 (UD) wedi’i wario; $3,500 (UD) ar ôl
 

 • Caiff $0 (UD) ei wario allan o $3,500 (UD) y flwyddyn yma, yn gyfoes tan y 28ain o Chwefror, 2017.
 • Mae costiau Eiriolaeth Gyfreithiol yn cynnwys taliadau ffeilio a chostau trafeilio am gonfensiynau (gweld pob cost rhaglen).

  

Ymestyniad Confensiwn

 
$0 (UD) wedi’i wario; $5,000 (UD) ar ôl
 

 • Caiff $0 (UD) ei wario allan o $3,500 (UD) y flwyddyn yma, yn gyfoes tan y 28ain o Chwefror, 2017.
 • Mae ein costiau ymestyniad confensiwn yn cynnwys arlwyo ac anfon defnydd hybu i wneud â’r OTW a’i phrosiectau i wirfoddolwyr i rannu â ffaniau eraill yn nghonfensiynau, ac hefyd efallai trefnu llefydd ein hyn yn nghonfensiynau (gweld pob cost rhaglen).

  

Codi Arian

 
$1,573.52 (UD) wedi’i wario; $21,486.48 (UD) ar ôl
 

 • Caiff $1,573.52 (UD) ei wario allan o $23,060 (UD) y flwyddyn yma, yn gyfoes tan y 28ain o Chwefror, 2017.
 • Mae ein costiau codi arian yn cynnwys taliadau talu mae ein proseswyr taliadau trydydd parti yn eu gofyn amdan; prynu ac anfon anrhegion diolch; a’r offer a chaiff eu defnyddio i gwesteio cronfeydd data aelodaeth yr OTW, a thracio cyfarthrebiadau gyda cyfrannwyr a chyfrannwyr posib (gweld pob cost rhaglen).

  

Gweiniad

 
$977.15 (UD) wedi’i wario; $22,683.68 (UD) ar ôl
 

 • Caiff $977.15 (UD) ei wario allan o $23,660.83 (UD) y flwyddyn yma, yn gyfoes tan y 28ain o Chwefror, 2017.
 • Mae costiau gweini yr OTW yn cynnwys gwesteio am ein wefan, nodau masnach, parthau, yswiriant, ffeilio trethu, rheoliad brostiect, cyfarthrebiad ac offer cyfrifo (gweld pob cost rhaglen).

  

Elw 2017

 

Elw’r OTW: Cyfraniadau o rali Ebrill: 32.4%, Cyfraniadau o rali Hydref: 42.2%. Cyfraniadau allan o’r ralïau: 24.3%. Cyfraniadau o raglennu cydweddi corfforiaethol: 1.1%.

 

 • Mae’r OTW yn cael ei chynhali’n unig gan eich cyfraniadau – diolch yn fawr am eich haelioni!
 • Rydym yn derbyn y rhan fwyaf o’n cyfraniadau yn ralïau codi arian Ebrill a Hydref, a ddylai cyfri fel 75% o’n elw yn 2017, gyda’i gilydd. Rydym yn hefyd yn derbyn cyfraniadau o raglennu cydweddi corfforiaethol ac “Amazon Smile” (Gwen Amason).
 • Mae’r tîm Ariannol yn archwilio dewisiadau am gynllyn buddsoddiad cynaliadwy ar gyfer cronfeydd wrth gefn yr OTW; dylai’n rhagfynegiad presennol talu am ein costiau y flwyddyn yma heb defnyddio ein cronfeydd wrth gefn mewn brys.
 • $6,839.56 (UD) ar y funud (yn gyfoes tan y 28ain o Chwefror, 2017) and $308,500 (UD) yw’r rhagfynegiad diwedd y flwyddyn.

 
$6,839.56 (UD) wedi’i cyfrannu; US$301,660.44 ar ôl
  

Gyda cwestiynau?

Os mae gennych chi unrhyw ofynnion am y cyllideb, cysylltwch â phwyllgor Ariannol.

I lawrlwytho’r cyllideb diweddaraf am 2017 mewn ffurf taenlen, dilynwch y cysylltiad yma.

Caiff y post newyddion hon ei chyfieithu gan cyfieithwyr gwirfoddoladwy yr OTW. I dysgu mwy am ein gwaith, gwelwch y tudalen Gyfieithu ar transformativeworks.org.

Announcement

Comments are closed.