Archívy “Octaves of the Heart: Sublime Archives” a “I Will Remember You Marathon Archive (2005-2009)” sa presúvajú na AO3

Octaves of the Heart: Sublime Archives a I Will Remember You Marathon Archive (2005-2009), dva archívy pre fandom Buffy, premožiteľka upírov a fandom Angel, budú importované do Archive of Our Own – AO3 (Nášho vlastného archívu).

V tomto príspevku:

Menšie vysvetlenie

Archív Octaves of the Heart: Sublime Archives bol založený v roku 2003. Po mnoho rokov hosťoval príbehy talentovaných autorov, no archivári sa rozhodli tieto zbierky presunúť na AO3, aby sa z nich čitatelia mohli tešiť ešte po mnoho nasledujúcich rokov.

I Will Remember You Marathon bol hosťovaný v archíve Octaves of the Heart od roku 2005 do 2009. V tom čase sa každý jeden deň po celý november písali príbehy pri príležitosti výročia epizódy s názvom “I Will Remember You” seriálu Angel.

Open Doors (Otvorené dvere) budú spolupracovať s moderátorkami MrsGordo, GraceNM a Chrislee pri importe Octaves of the Heart a I Will Remember You Marathon Archive (2005-2009) do samostatných, prehľadávateľných zbierok na AO3. Ako súčasť uchovania kompletných archívov budú všetky Octaves of the Heart: Sublime Archives a I Will Remember You Marathon Archive (2005-2009) hosťované na serveroch OTW (Spoločnosti pre transformatívnu tvorbu) a uložené na stránkach príslušných AO3 prác.

S importovaním prác z archívov Octaves of the Heart: Sublime Archives a I Will Remember You Marathon Archive (2005-2009) do AO3 zbierok začneme po skončení novembra.

Čo to znamená pre autorov, ktorí majú prácu/práce na Octaves of the Heart: Sublime Archives a I Will Remember You Marathon Archive (2005-2009)?

Každému autorovi pošleme na jeho email upozornenie o importe. Pred importovaním sa vynasnažíme skontrolovať, či sa niekde nenachádza už existujúca kópia ktorejkoľvek jeho práce. Ak kópiu nájdeme už publikovanú na AO3, namiesto importovania ju pozveme do zbierky. Všetky práce, ktoré v mene autora archivujeme, budú v zhrnutí práce obsahovať jeho meno.

Všetky importované práce budú nastavené ako viditeľné iba pre prihlásených užívateľov AO3. Po tom, čo sa k práci prihlásite, ju môžete nastaviť ako viditeľnú pre verejnosť. Po 30 dňoch budú všetky importované práce, ku ktorým sa neprihlásil ich autor, nastavené ako viditeľné pre všetkých návštevníkov AO3. Potom budú staré webstránky archívov
permanentne uzatvorené.

Prosím, kontaktujte Otvorené dvere a oznámte im váš/vaše pseudonym/y a emailovú/é adresu/y z Octaves of the Heart: Sublime Archives a I Will Remember You Marathon Archive (2005-2009), pokiaľ:

  1. si želáte, aby sme importovali vaše práce, ale upozornenie o importe vám máme zaslať na iný email než ten, ktorý ste pôvodne použili v archívoch
  2. už máte účet na AO3 a svoje práce ste už presunuli sami
  3. si želáte svoje práce presunúť sami (aj pokiaľ zatiaľ nemáte účet na AO3)
  4. si neželáte, aby boli vaše práce presunuté na AO3
  5. budete radi, ak vaše práce presunieme na AO3, ale želáte si, aby sme odstránili vaše meno
  6. máte akékoľvek iné otázky, s ktorými vám môžeme pomôcť

Prosím, v predmete vašej správy uveďte názov archívu. Pokiaľ už k vášmu Octaves of the Heart: Sublime Archives alebo I Will Remember You Marathon Archive emailu nemáte prístup, prosím kontaktuje Otvorené dvere a my vám pomôžeme. (Ak ste svoje práce publikovali aj inde, alebo môžete jednoducho dokázať, že sú vaše, super!; pokiaľ tak nie je, budeme spolupracovať s moderátorkami archívov na potvrdení vašich nárokov.)

Prosím, pozrite sa na webstránku Otvorených dverí pre inštrukcie o

Ak máte stále otázky…

Ak máte ďalšie otázky, navštívte FAQ – často kladené otázky o Otvorených dverách alebo kontaktuje výbor Otvorených dverí.

Taktiež by sme boli radi, keby nám fanúšikovia pomohli zachovať príbehy Octaves of the Heart: Sublime Archives a I Will Remember You na Fanlore. Ak ste v editovaní wiki nováčik, nevadí! Pozrite sa na portál pre nových návštevníkov alebo sa spýtajte správcov Fanlore na tipy.

Sme radi, že môžeme pomôcť zachovať archívy Octaves of the Heart: Sublime Archives a I Will Remember You Marathon Archive (2005-2009)!

– tím Otvorených dverí a moderátorky MrsGordo, GraceNM a Chrislee


OTW je nezisková materská organizácia niekoľkých projektov, ktoré zahŕňajú AO3, Fanlore, Otvorené dvere, TWC a Právnu obranu OTW. Sme organizácia riadená fanúšikmi, kompletne financovaná príspevkami, s kompletne dobrovoľníckym personálom. Zistite o nás viac na webstránke OTW. Ak sa chcete dozvedieť viac o našom tíme dobrovoľných prekladateľov, ktorí preložili tento príspevok, prejdite na stránku Prekladu.

Open Doors

Comments are closed.