April 2016 Nieuwsbrief, Deel 101

I. CAMPAGNE NIEUWS

Ontwikkeling en Lidmaatschap heeft deze maand de OTW (Organisatie voor Transformatieve Werken) Ledenwervingscampagne van April 2016 gehouden en hiermee bijna US $100.000 ingezameld! Kudos aan hen, Communicatie, Vertaling, Web strategie, Ontwerp en Ontwikkeling, en iedereen die verder heeft meegewerkt aan de campagne.

Ook heel veel dank aan iedereen die heeft gedoneerd, het nieuws heeft verspreid en de campagne gesteund heeft. Zonder jullie hadden we dit niet kunnen doen!

II. OTW PROJECTEN

Bestuur heeft de belastingaangiften van 2015 ingediend en samengewerkt met de Strategische Planning Commissie om de herziening van het Strategische Plan af te ronden.

Het Media Voorlichting team van

Communicatie heeft de eerste post van een nieuwe serie: Five Things an OTW Staffer/Volunteer Said geplaatst. Deze vervangt de oude Spotlight serie als een manier om te laten zien wat OTW personeel doet. Blijf ons volgen voor meer posts zoals deze in de toekomst.

De Wiki Commissie heeft Fanlore’s MediaWiki software geüpgrade naar versie 1.26.2. Deze versie bevat nieuwe features en maakt het Fanlore mogelijk gebruik te maken van binnenkort komende beveiligingsreleases.

De Web Strategie, Ontwerp & Ontwikkeling Commissie is blij om mee te delen dat de verhuizing naar de nieuwe transformativeworks.org site eindelijk afgerond is en dat de Open Deuren en Verkiezingen sites ook verhuisd zijn. Verkiezingen is nagegaan of de navigatie op hun nieuwe site soepel werkt en Web Strategie, Ontwerp & Ontwikkeling kijkt de main sitemap na om vast te stellen dat alle content up-to-date is.

III. HARD WERK BIJ JURIDISCH

In het staartje van Maart heeft het altijd drukke Juridische team opmerkingen aan de U.S. Copyright Office ingediend over de notice-en-takedown provisies in Sectie 512 van de U.S. Digital Millennium Copyright Act. De OTW beargumenteert dat de wet verre van perfect is, maar dat het helpt om online creativiteit te laten bloeien. De commissie heeft de Copyright Office eraan herinnerd dat veel groepen die van de DMCA afhankelijk zijn, zoals het OTW’s Archive of Our Own – AO3 (Ons Eigen Archief), klein zijn en de middelen niet hebben om door gebruikers aangeleverde content op inbreuk te controleren. Verder hebben ze de aandacht gevestigd op het belang van het voorkomen en afstraffen van onterechte takedown notices en besproken dat het huidige systeem van counter-notification niet genoeg doet om fair use en vrijheid van expressie te beschermen.

Eerder in de maand heeft Juridisch Commissie Lid Rebecca een persoonlijke ontmoeting gehad met de afvaardiging van de Europese Unie in de V.S. en halverwege April heeft JuridischOpmerkingen aan de Europese Commisie ingediend over de EU Richtlijnen met betrekking tot de handhaving van intellectuele eigendomsrechten. Ze hebben de voors en tegens van notice-and-takedown systemen besproken en het belang om te zorgen dat deze systemen geen afbreuk doen aan niet inbreuk-makende publicaties. Ze hebben ook aangedrongen bij de Commissie om te erkennen dat significante vernieuwingen en creativiteit afkomstig kunnen zijn uit de niet-commerciële sector en dus geen regels op te stellen die alleen grote bedrijven kunnen volgen.

Later in de maand heeft Juridisch samen met partners een brief naar de U.S. Senate gestuurd inzake de aanstelling van Dr. Carla Hayden als U.S. Librarian of Congress. Ze blijven met hun partners samenwerken om het aanstellingsproces van de Senate in de gaten te houden en hier terugkoppeling op te geven.

Juridisch heeft ook verschillende wet-gerelateerde vragen van fans beantwoord. Intern heeft Juridisch trademark activiteit in de gaten gehouden van partijen die proberen om exclusief trademark te krijgen over het woord “fandom” en Juridisch heeft de basis gelegd om deze pogingen te voorkomen.

IV. BIJ HET AO3

Toegankelijkheid, Ontwerp en Technologie heeft een binnenkort komende AO3 functionaliteit die het collectie-eigenaren mogelijk maakt werken in hun collectie uit te nodigen aangekondigd. Ze hebben releases 0.9.129-0.9.131 succesvol uitgerold en zijn met testen begonnen voor release 0.9.132. De uitrol bevatte onder andere een noodoplossing voor een probleem waarbij werken- en bladwijzer-lijsten niet updaten en een aantal broodnodige veranderingen om Support en Misbruik te helpen opmerkingen van uitgelogde gebruikers te behandelen.

Open Deuren is begonnen werken van het WesleyFanfiction archief te importeren met hulp van de moderator van de site.

AO3’s Tag Beheerders hebben een grote toename gezien in nieuw gecanoniseerde of hernoemde tags die niet goed updaten in de filters, wat kan betekenen dat sommige werken niet juist verschijnen onder de tag. Programmeurs zijn zich bewust van de situatie en zijn bezig om een oplossing te vinden, maar gebruikers hebben de meeste kans om deze tags te vinden. Stuur een support ticket als je er een tegenkomt!

V. HET ZIT HEM IN DE MENSEN

Juridisch neemt afscheid van langdurige commissielid Iona. Ze hopen haar in de toekomst terug te zien in de commissie als de tijd het toelaat.

Strategische Planning ziet met pijn in het hart hun staflid Seamus de commissie verlaten, maar ze wensen hem het beste voor zijn toekomst bij Systemen en in het leven!

Systemen is verheugd een nieuwe Project Manager te verwelkomen, Puckling!

Deze maand hebben de Tag Beheerders vijf nieuwe stafleden aangesteld.

Vrijwilligers en Werving heeft de werving geopend voor twee stafleden voor Verkiezingen en samengewerkt met Strategische Planning en het Bestuur om het Strategische Plan te herzien.

Nieuwe Commissie Staf: Patrycja Zarzecka (Verkiezingen), Gesundheit (Tag Beheer), Cryllia (Tag Beheer), Schuyler (Tag Beheer), alamerysl (Tag Beheer), ChelseaIBelieve (Tag Beheer), puckling (Systemen), 1 Tijdschrift
Nieuwe Programmeur Vrijwilligers: 1
Nieuwe Vertaler Vrijwilligers: 1

Vertrekkende Commissie Staf: dizmo (Tag Beheer), cinnamonandtea (Support), Ilona van der Vegt (Misbruik), Ehryn (Misbruik) en 1 ander Misbruik staflid
Vertrekkende Tag Beheerder Vrijwilligers: PineTreePerson en 6 anderen
Vertrekkende Vertaler Vrijwilligers: Mierke en 2 anderen

Deze nieuws post was vertaald door de vertalingsvrijwilligers van de OTW. Om meer te leren over ons werk, bezoek de Vertalingspagina op transformativeworks.org.

Newsletter

Comments are closed.