Angående AO3-appar

Banderoll av Diane som visar konturerna av en man och kvinna med pratbubblor; den ena bubblan har OTW-loggan och den andra säger “OTW Meddelande

En inofficiell Archive of Our Own – AO3 (Vårt Eget Arkiv) app för Android släpptes nyligen på Google Play. Eftersom denna händelse har aktualiserat ämnet igen vill vi ta tillfället i akt att meddela aktuell status angående utvecklandet av en officiell AO3-app.

“Har ni tänkt på att göra en app?” är en av de frågor vi får oftast, men när det gäller utveckling av mobilappar finns det inget sådant som “en” app. Appar måste byggas för olika mobila plattformar — Android, iOS och Windows Mobile är de tre viktigaste — och för många versioner av de plattformarna som fortfarande används.

Innan vi ens skulle kunna börja utveckla en app som skulle låta dig göra mer än att ta del av verk utan restriktioner skulle vi behöva utveckla en publik API — vilket definitivt finns på vår vägkarta, men flera stora släpp bort. Därefter skulle vi behöva bygga olika användargränssnitt för både telefoner och surfplattor. Vad som ser ut som ett litet, enkelt projekt blir väldigt snabbt något som behöver mycket resurser och dedikerade sådana med olika typer av kompetens. Vi har sagt tidigare att vi skulle vilja släppa en AO3-app, men de resurser som krävs finns helt enkelt inte.

Kodarna som utvecklar AO3 gör detta på frivillig basis och ger så mycket av sin tid som
möjligt för att sajten ska fortsätta växa — men den tiden är begränsad och tas helt och hållet i anspråk av det arbete som krävs för att hålla AO3 igång. Teamet måste antingen lägga sin tid på att fortsätta förbättra AO3, eller på att utveckla en app — det finns helt enkelt inte nog med volontärer för att kunna göra båda sakerna.

Det är inte bara den initiala utvecklingen som skulle vara resursintensiv. En app skulle behöva underhållas och uppdateras kontinuerligt för att se till att den fortsätter att fungera i takt med att nya versioner av varje plattform släpps— för att inte tala om att förbättra appen för att inkludera nya och förbättrade AO3-funktioner! Och eftersom en app skulle kräva långsiktigt underhåll av ett dedikerat team är det inte något vi kan finansiera säkert med donationer.

Men resurser för kodning och testning skrapar inte ens på ytan när det gäller vad som skulle behövas för att stödja en app. Det skulle också behövas resurser från andra team:

  • Support skulle behöva personal, utbildning och träning för att kunna hjälpa till med tekniska problem på alla plattformar,
  • Vårt dokumentationsteam skulle behöva skapa och kontinuerligt uppdatera supportdokument för appen och
  • Översättarteamet skulle behöva översätta och kontinuerligt uppdatera dokumentationen
    för att göra appen tillgänglig för användare som inte talar engelska.

Inte bara skulle detta kräva mer resurser än vi har för närvarande, men det skulle också föra teammedlemmar bort från att arbeta för vår vägkarta.

Målet för vårt team är att hålla AO3 tillgängligt för så manga människor som möjligt. Det bästa sättet vi kan göra detta på är att fokusera vårt arbete på att bygga en enda version av AO3 som fungerar (och fungerar bra!) på så många enheter som möjligt. Vi är ständigt engagerade i att försäkra oss om att detta inkluderar alla sorters enheter, och kommer att fortsätta att
fokusera resurser på att förbättra webbplatsens mobilanpassning och användbarhet för alla.

Detta innebär att det helt enkelt inte är möjligt att göra en enskild app under den här fasen av AO3s utveckling.

Till sist en säkerhetsfråga – om en tredjepartsapp eller webbplats ber om din
inloggningsinformation för AO3, var försiktig och kom ihåg att du lämnar ut informationen på egen risk. Det finns för närvarande ingen anledning att oroa sig för säkerheten, men se till att du ändrar ditt lösenord om du tror att ditt konto
kan ha blivit utsatt för risk vid någon tidpunkt.

Denna nyhetspost översattes av OTW’s översättarvolontärer. För att lära dig mer om vårt arbete, besök sidan för Översättning på transformativeworks.org.

Announcement, Archive of Our Own

Comments are closed.