Ang OTW at COVID-19

Ang OTW (Organisasyon para sa Ibahing Katha) ay pinapaktabo ng mga boluntaryo mula sa iba’t ibang panig ng mundo. Ginagawa namin ang trabahong ito mula sa aming mga bahay, silid-aklatan at mga coffee shop, at sa tuwing nagkakaroon kami ng libreng oras sa iba pa naming trabaho. Nangangahulugan lamang na sa pagdami ng aming mga boluntaryo na kinailangan magtrabaho mula sa bahay dulot ng pandemyang COVID-19, hindi maapektuhan ang paraan ng aming pagtatrabaho, kundi ang oras ng pagtupad sa aming ipinangako. Ang iba sa amin ay kinailangang gumugol ng dagdag na oras sa OTW at magtatapos ng mas maraming gawain sa inaasahan. Ang iba ay may mga responsibilidad sa kanilang pamilya o personal na buhay na magbibigay limitasyon sa oras na maiaambag namin upang maipatakbo nang matiwasay ang lahat. At maaaring ang iba naman ay kailangang aliwin muna ang sarili sa malawak na koleksiyon ng hangang-katha sa Archive of Our Own – AO3 (Ating Sariling Sisidlan) kaysa magtaguyod ng imprastraktura nito para sa ikabubuti ng aming kalusugang pangkaisipan. Mangyari po lamang na isaalang-alang niyo ito kung makakaranas kayo ng mga antala sa aming pagsagot sa inyong mga alalahanin.

Sa ngayon, maaari munang bigyang pansin ang aming mga proyekto. Tumuklas ng panibagong fandom sa AO3, at itala ang iyong fannish na karanasan sa Fanlore. Matuto kung paano magsagip at magprotekta ng mga fanworks at kasaysayang fannish kasama ang Open Doors (Open Doors) at Legal Advocacy (Batasang Pagtataguyod). Magsiyasat kasama ang Transformative Works and Cultures – TWC (Ibahing Katha at Kultura), at makipag-ugnayan sa ibang mga mananaliksik sa pamamagitan ng Fanhackers.

Maaaring mahirap ang dinaranas natin ngayon, ngunit malalampasan natin ito nang magkakasama. Magpatuloy lamang sa paglikha. Magpatuloy sa iyong pagsasaliksik at pagtatala. Magpatuloy na magbigay ng komento at kudos. At higit sa lahat, siguraduhing nananatili kang ligtas palagi.

Kung may oras kang magbahagi ng ilang recs, gawin mo! Kailangan nating lahat ng nakakamanganghang mga fanworks para malagpasan natin ang bawat araw.


Ang OTW (Organisasyon para sa Ibahing Katha) ay isang di pang-kalakal na organisasyon na sumasaklaw sa ilang mga proyekto, tulad ng AO3, Fanlore, Open Doors, TWC, at Batasang Pagtataguyod. Ang buong organisasyon ay pinapatakbo ng mga boluntaryo at dumepende lamang sa mga donasyon. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa OTW, maaaring tumungo sa website ng OTW. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa aming mga boluntaryong tagasalin, na siyang nagsalin ng paskil na ito, maaaring tumungo sa pahina ng Komite ng Pagsasalin.

Announcement

Comments are closed.