Ang Aming Paniniwala

Aming Misyon

Ang OTW (Organisasyon para sa Ibahing Katha) ay isang organisasyong di-pangkalakal na itinatag ng mga tagahanga upang maglingkod sa mga interes ng mga kapwa tagahanga sa pamamagitan nang pagbibigay-daan sa at pagpapanatili ng kasaysayan ng mga hangang-katha at ang di-mabilang na mga anyo ng kultura ng mga tagahanga. Kami ay naniniwala na ang mga hangang-katha ay ibahin at lahat ng ibahing-katha ay lehitimo.

Ang OTW ay kumakatawan sa gawain ng ibahing hangang-katha na noon pa ma’y nakaugat sa kultura na pangunahing nabubuo ng mga kababaihan. Pangangalagaan ng OTW ang tala ng kasaysayang iyon habang tinutupad ang aming layunin at pinapasigla ang bago at hindi-pangkaraniwang pagpapahayag ng pagkakakilanlan ng kultura sa loob ng fandom.

Aming Pangitain

Hinaharaya namin ang isang kinabukasan kung saan lahat ng fannish na katha ay makikilala na legal at ibahin at tinatanggap bilang isang makabuluhang malikhain na gawain. Kami ay aktibo at makabago sa pagprotekta at pagtatanggol ng aming katha mula sa komersyal na pagsasamantala at legal na paghamon. Pinananatili namin ang aming fannish na ekonomiya, birtud, at malikhaing pagpapahayag sa pamamagitan nang pagprotekta at pag-aalaga ng ating kapwa tagahanga, ating mga likha, pagpupuna, kasaysayan at pagkakakilanlan habang nagbibigay-daan sa mga fannish na aktibidad para sa lahat ng mga tagahanga.

Aming Halaga

 1. Pinahahalagahan namin ang mga ibahing-katha at ang mga malilikhaing komunidad na kanilang pinanggalingan. Kabilang dito ay ang media, real person fiction, anime, komiks, musika at vidding.
 2. Pinahahalagahan namin ang aming pagkakakilanlan bilang isang komunidad na pinangungunahan ng mga babae na sagana sa kasaysayan ng mga malilikhaing gawa at komentaryo.
 3. Pinahahalagahan namin ang aming kayariang binubuo ng mga boluntaryo, at fannish na ekonomiyang mapaghandog na kinikilala at ipinagdiriwang ang kabuluhan sa napakarami at iba’t ibang gawain.
 4. Pinahahalagahan namin na gawing bukas ang mga fannish na gawain sa abot ng aming makakaya para sa lahat ng mga nais makilahok..
 5. Pinahahalagahan namin ang walang katapusang pagkakaiba sa walang katapusang kombinasyon. Pinahahalagahan namin ang lahat ng mga tagahangang gumagawa ng mga ibahing-katha: mga tagahanga mula sa anomang lahi, kasarian, kultura, pagkakakilanlan ng kasarian, o kakayahan. Pinahahalagahan namin ang walang-hadlang na pagbibigay-inspirasyon at pagpapalitan ng mga fannish na ideya at kultura habang iniiwasan ang sentralisasyon ng fandom.

Aming Layunin

Simula pa noong 2007, ang OTW ay nagtatatag ng batayan para sa isang mataginting at mapanlikhang organisasyon sa pamamagitan ng:

 • Pagtatatag sa OTW bilang non-profit na organisasyon na kinikilala ng IRS.
 • Paggagawa ng kaayusan para sa OTW sa pamamagitan ng pagtatag ng lupon at paggawa ng mga komite, pangangalap ng mga miyembro at donasyon, pagbubuo ng mga alyansa at pagkakaroon ng halalan.
 • Pagpapasigla ng pakikipagtulungan at input ng komunidad sa pamamagitan ng OTW Web site at sa online at offline na mga lugar kung saan nagtitipon ang mga tagahanga.
 • Pagdidibuho, pagpoprogram at paglulunsad ng Archive of Our Own – AO3 (Ating Sariling Sinupan), isang web archive na nangangalaga ng mga ibahing hangang-katha.
 • Pagsubok ng mga paraan upang mas lalong mapalaganap ang mga hangang-katha.
 • Pagtatatag ng proyekto para sa ligal na pagtataguyod at pagbubuo ng mga alyansa upang ipagtanggol ang mga hangang-katha laban sa mga ligal na paghahamon.
 • Paggawa ng fan wiki upang mapangalagaan ang kasaysayan ng mga ibahing-katha at ang mga fandoms kung saan sila nagmula.
 • Pagtataguyod ng isang pahayagang pang-akademiko upang paunlarin ang kaalaman ukol sa hangang-katha at hangang-gawi.
 • Pagbubuo ng isang pangmatagalagang plano para sa organisasyon.
 • Pagsasagawa ng mga karagdagang proyekto na may kaugnayan sa ibahing fandom, tulad nang pangangalaga ng kasaysayan ng mga tagahanga at pananatili ng infrastructure para sa paggamit ng mga tagahanga, at pagsponsor sa mga pang-akademikong iskolarship sa fandom.