Mga submisyong Amicus Curiae para sa mga kasong tungkol sa mga karapatang pampublisidad sa Estados Unidos

FX Networks, LLC AND Pacific 2.1 Entertainment Group, Inc. v. Olivia De Havilland, DBE

Nagsanib pwersa ang Batasang Komite ng OTW, ang Electronic Frontier Foundation, at ang Wikimedia Foundation upang ipaglaban na pinoprotektahan ng Unang Amyenda ng Estados Unidos ang karapatang lumikha ng mga katha tungkol sa mga totoong tao. Ipinaglaban nila na ang karapatang pampublisidad ay hindi dapat gamitin upang pigilan ang mga nais lumikha ng mga piksyonal na akda – tulad ng mga docudrama – na kumuha ng inspirasyon mula sa mga makatotohanang akda.
Facebook, Inc., at Does One through Fifth, inclusive, laban kay Jason Cross aka Mikel Knight; 1203 Entertainment, LLC, at MDRST Marketing/Promotions, LLC

Noong Enero 2017, ang OTW at ang ilang mga kaalyado nito ay sama-samang nagsumite ng amicus brief para sa kaso ni Cross laban sa Facebook. Ang brief na ito ay naglalaman ng dalawang argumento laban sa labis-labis na interpretasyon ng mga batas tungkol sa karapatang pampublisidad. Ayon sa unang argumento, hindi maaaring gamitin ang karapatang pampublisidad upang pigilan ang paglikha ng mga social media post tungkol sa isang tao kung hindi naman komersyal ang layunin nito. Samantala, sa ikalawang argumento naman ay binigyang-diin ang Seksyon 230 ng U.S. Communications Decency Act, na siyang pumoprotekta sa mga website na naglalaman ng mga kathang nilikha ng mga miyembro nito (tulad ng mga fan site at social media site). Ayon sa Seksyon 230, hindi dapat managot ang mga website na ito kung sakaling lumabag sa karapatang pampublisidad ang mga kathang nilikha ng kanilang mga miyembro.

Davis v. Electronic Arts

Sama-samang nagsumite ng apela ang Electronic Frontier Foundation, ang Comic Book Legal Defense Fund, at ang OTW (Organisasyon para sa Ibahing Katha) sa Korte Suprema ng Estados Unidos. Iminungkahi nila sa Korte Suprema na linawin sa mga korte ng Estados Unidos ang First Amendment (Unang Amyenda). Pinoprotektahan ng amyendang ito ang karapatan ng mga manlilikha na gamitin ang pangalan, katangian, o identidad ng mga totoong tao, sa kundisyong hindi ito lumalabag sa karapatang pampublisidad. Ang apelang ito ay bahagi ng walang sawang misyon ng OTW na siguraduhing ang mga pahayag tungkol sa mga tanyag na personalidad ay kabilang sa proteksyon ng Unang Amyenda.

Ang Batasang Komite ng OTW at ang Electronic Frontier Foundation (EFF) ay nagsumite ng amicus brief na nananawagang balikan ang kaso ni Davis laban sa Electronic Arts. Pinagtatalunan sa kasong ito ang Unang Amyenda, na siyang pumoprotekta sa malayang pagpapahayag, at ang mga batas ng mga estado ukol sa karapatang pampublisidad, na siyang nagsisilbing gabay kung paano maaaring gamitin ang mga pangalan, persona, at katangian ng mga totoong tao. Iginiit ng brief na ito na balikan ng U.S. Ninth Circuit ang kaso dahil hindi naging angkop ang unang desisyon para sa mga nais lumikha ng mga katha tungkol sa mga totoong tao. Base sa naging unang desisyon, inilaban ng brief na “kung hindi matitiyak ng hurisdiksyon ang mga patakaran na gagamitin sa pagsusuri, hindi magiging malinaw sa manlilikha kung ano ang tatayang gabay sa korte sa pagtaya ng kaniyang paggamit ng mga katangian ng totoong tao sa kaniyang akda.” Ipinaglaban ng brief na balikan ang kaso upang maprotektahan ang mga may nais lumikha ng makatotohanang paglalarawan tungkol sa mga totoong tao, at panatilihing malaya ang malikhaing pagpapahayag mula sa labis-labis na interpretasyon ng karapatang pampublisidad.

Ryan Hart v. Electronic Arts, Inc.

Ang OTW, ang Digital Media Law Project, ang International Documentary Association, at sampung propesor ng batas ay sama-samang nagsumite ng amicus brief. Ipinagtanggol ng brief na ito na sumasang-ayon sa Unang Amyenda ang paggamit ng EA ng mga datos na hango sa mga manlalaro ng football sa kolehiyo para sa isang video game. Ito ay sapagkat nais ng EA at ng publiko na gamiting inspirasyon ang makatotohanang impormasyon – tulad ng timbang, tangkad, numero ng jersey, at grupo ng mga manlalaro – para sa kanilang mga katha.