Ang Aming Mga Proyekto

Archive of Our Own – AO3 (Ating Sariling Sisidlan)
Nag-aalok ang AO3 ng hindi pang-komersyal at hindi-pangkalakal na punong lugar para sa pangangalaga ng mga fanfiction at iba pang ibahing-katha sa pamamagitan ng open-source archiving software.

Fanhackers
Ang OTW (Organisasyon para sa Ibahing Katha) ay naglalathala ng blog para sa talakayan tungkol sa fannish meta at mga perspektibong pang-tagahanga ukol sa pag-aaral ng mga tagahanga at ng media.

Fanlore
Fanlore, isang fandom wiki, ay inilaan para sa pangangalaga ng kasaysayan ng mga ibahing katha at ang mga fandom na pinagmulan nito.

Fan Video and Multimedia
Kasalukuyang nabibilang sa aming proyektong multimedia ang Fan Video Roadmap, ang Vidding History Project kasama ang Test Suite of Fair Use Vids, at iba’t-ibang mga pahina para sa mga gumagawa ng fan video, kasama na ang payo sa kung saan maaaring mapangalagaan ang mga video, at mga panuto sa pag-embed ng fan video sa AO3.

Legal Advocacy (Batasang Pagtataguyod)
Ang OTW ay nakatalaga sa pagsasanggalang at pagtatanggol ng mga fanworks mula sa pangkomersyal na pagsasamantala at legal na hamon.

Open Doors
Ang Open Doors ay nag-aalok ng kalinga para sa mga nanganganib na fannish na proyekto. Kasama sa mga proyektong ito ay ang Fan Culture Preservation Project (Proyekto Para Sa Pangangalaga ng mga Kultura ng Tagahanga), kung saan pinangangalagaan ang mga fanzines at iba pang uri ng non-digital na kulturang pang-tagahanga, at ang GeoCities Rescue Project.

Transformative Works and Cultures – TWC (Ibahing Katha at Kultura)
Ang TWC ay isang akademikong peer-reviewed journal na naglalayong magtaguyod ng scholarship para sa hangang-katha at ang kasanayan nito.