Amiben Hiszünk

Küldetésünk

Az OTW (Szervezet a Transzformatív Munkákért) a rajongók érdekeinek szolgálatáért, rajongók által alapított nonprofit szervezet: hozzáférést biztosít a rajongói munkákhoz és történetükhöz, illetve megőrzi azokat és a rajongói kultúra számtalan formáját. Hisszük, hogy a rajongói munkák transzformatívak és a transzformatív munkák jogszerűek.

Az OTW a transzformatív rajongói munkák egy olyan gyakorlatát képviseli, ami történetileg elsődlegesen női kultúrában gyökerezik. Az OTW megőrzi ezt a történelmet küldetésünk megvalósítása során, miközben buzdít a kulturális identitások új, nem-mainstream kifejezésére a fandomban.

Jövőképünk

Egy olyan jövőt látunk magunk előtt amiben minden rajongói munkát legálisként és transzformatívként ismernek el, legitim kreatív munkaként elfogadva. Proaktívak és innovatívak vagyunk a munkáink kereskedelmi kihasználástól és jogi támadástól való óvásában és védelmében. Megőrizzük a rajongói gazdaságunkat, értékeinket, és kreatív önkifejezésünket azzal, hogy védelmezzük és gondját viseljük rajongótársainknak, a munkánknak, kommentárjainknak, történetünknek, és identitásunknak, miközben a lehető legszélesebb körű hozzáférést nyújtjuk a rajongói aktivitáshoz minden rajongó számára.

Értékeink

 1. Nagyra becsüljük az innovatív közösségeket és a belőlük eredő transzformatív rajongói munkákat, beleértve a médiát, rpf-et, animét, képregényeket, zenét, és a videó alkotásokat.
 2. Nagyra becsüljük az identitásunkat kreativitásban és kommentárban gazdag történetű, elsődlegesen női közösségként.
 3. Nagyra becsüljük az önkéntes-alapú infrastruktúránkat és a rajongói ajándék gazdaságot ami elismeri és ünnepli az értéket számtalan és sokféle tevékenységben.
 4. Hangsúlyt fektetünk a rajongói tevékenységek lehető leginkább hozzáférhetővé tételére mindazok számára, akik szeretnének részt venni azokban.
 5. Nagyra értékeljük a végtelen változatosságot végtelen kombinációkban. Nagyra értékelünk minden transzformatív munkában részt vevő rajongót, bármilyen származású, nemű, kultúrájú, szexuális identitású, vagy képességű legyen. Értékeljük a rajongói ötletek és kultúrák akadálytalan cseréjét és keveredését, miközben a fandom homogenizációjának és központosulásának elkerülésére törekszünk.

Céljaink

2007 óta az OTW lefektette egy életteli és kreatív szervezet alapjait:

 • Az OTW-t az amerikai adóhatóság által elismert non-profit szervezetként határozta meg.
 • A tanács és bizottságok létrehozásával, tagok keresésével és adományokért folyamodással, szövetségek alakításával és választások tartásával infrastruktúrát hozott létre az OTW számára.
 • Bátorította a közösségi eszmecserét és hozzászólást az OTW weboldalán, online és offline tereken, ahol rajongók összegyűlhetnek.
 • Megtervezte, programozta és elindította az Archive of Our Own – AO3-mat (A Mi Archívumunk), egy webarchívumot transzformatív munkák tárhelyéül.
 • A rajongói munkák lehető legkönnyebben hozzáférhetővé tételére keresett módokat.
 • Megalapított egy jogi segítségnyújtó projektet és szövetségeket kötött a rajongói munkák védelmére az esetleges jogi támadásokkal szemben.
 • Létrehozott egy fandom wikit a fandomok és a belőlük eredő transzformatív munkák történetének megőrzésére.
 • Létrehozott egy tudományos szakfolyóiratot a rajongói munkák és gyakorlatok kutatásának elősegítésére.
 • Kidolgozott egy hosszú távú tervet a szervezet számára.
 • További, a transzformatív fandom számára lényeges projekteket vállalt fel, mint a rajongó történet és rajongói munkák megőrzése, infrastruktúra építése és fenntartása a rajongók számára és a fandom tudományos kutatásának szponzorálása.