Amdan yr OTW

Holiadau Cyffredin
Darganfod atebion i holiadau cyffredin amdan yr OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy).

Bwrdd Llywodraethydd
Darganfod mwy am bwy sy’n rhedeg yr OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy).

Grŵpiau Gwaith a Phwyllgorau
Darganfod pa grŵpiau sy’n gweithio ar dasgiau gwahanol o fewn y fudiad.

Ein Credoau
Darllen am ein golwg, gwerthau a chenhadaeth.

Ble Ydym Ni?
Cysylltu â ni trwy ein amrywiaeth o rwydweithiau cyhoeddus a chymunedau.

Yr Wasg
Darllen erthyglau newyddion a datganiadau i’r wasg ynglŷn a’r OTW.

Adroddiadau a Thestynau Llywodraethu
Gweld ein hadroddiadau blynyddol a thestynau llywodraethu.

Telerau’r Wefan
Telerau ddefnyddio y wefan hon.