En oposició al registre de marques registrades que podrien exigir la possessió del fàndom

Petició per cancel·lar la marca FÀNDOM

L’abril del 2016, vam presentar una petició a l’Oficina de Marques i Patents dels Estats Units per cancel·lar el registre de la marca “FÀNDOM” per als serveis d’entreteniment. Entre altres coses, la petició explica que la paraula “fàndom” és un terme genèric que no pot actuar com a marca per a pel·lícules i llocs web en els quals apareix el fenomen cultural del fàndom.