Comentaris i cartes sobre politíques de drets d’autor

Carta de coalició de juliol 2019 al Senat dels EUA sobre la llei CASE

L’OTW (Organització per a les Obres Transformatives) es va unir a aliats per oposar la Llei CASE, la qual crearia un tribunal de petites reclamacions de drets d’autor que podria imposar sancions de fins a 30.000 dòlars EUA a presumptes infractors sense un judici just.

Declaració de principis conjunta de juliol 2019 respecte a la secció 230 de la Llei de Decència en Comunicacions

Legal va unir-se a un grup divers d’aliats i experts per a fer una declaració de principis conjunta sobre la secció 230 de la Llei de Decència en Comunicacions dels EUA, la qual proporciona proteccions a plataformes d’internet.

Comentaris d’abril de 2019 al Parlament de Nova Zelanda com a part de la revisió periòdica de la Llei de Drets d’autor de Nova Zelanda

A l’abril de 2019, el Comitè Legal de l’OTW va presentar un comentari en resposta a la sol·licitud de comentaris de Nova Zelanda com a part de la revisió de la Llei de Drets d’Autor del país. L’OTW es va recolzar en testimonis poderosos dels fans de Nova Zelanda per demostrar la multitud de valors socials i culturals de les lleis que permeten i promouen la creació d’obres transformatives, i va argumentar que Nova Zelanda hauria de conservar i ampliar les polítiques de tracte just per avançar en aquestes polítiques.

Comentaris de març de 2019 a l’Oficina de Propietat Intel·lectual dels EUA en relació a la Music Modernization Act (Acta de Modernització Musical)

El març de 2019 el Comitè Legal de l’OTW va respondre a un Avís de Proposta de Reglamentació de l’Oficina de Propietat Intel·lectual dels EUA (U.S. Copyright Office) sobre el significat de l’ús “no comercial” tal com es contempla a la recentment aprovada Music Modernization Act (“MMA”, Acta de Modernització Musical). L’OTW argumenta, entre altres coses, que la definició d’ús comercial per als propòsits de l’MMA s’hauria d’enfocar en l’ús concret en lloc de l’usuari/a, que hauria d’analitzar la comercialitat basant-se en la cerca de beneficis per part de l’usuari/a en lloc de la plataforma o servidors web que utilitzi i que hauria de distingir entre comercialitat i “benefici” no comercial.

Comentaris de juny de 2018 al Parlament del Canadà com a part de la revisió ordinària de la Llei de Drets d’autor de Canadà

El Juny de 2018 el Comitè Legal de l’OTW (Organització per a les Obres Transformatives) va entregar comentaris al Parlament del Canadà com a part de la revisió ordinària de la Llei de Drets d’autor de Canadà. L’OTW va basar-se en informes de fans canadencs per argumentar que la Distribució Justa de Canadà i el Contingut Generat per usuaris foren justos i socialment beneficiosos.
Comentaris de juny de 2017 al Representant dels Estats Units per al Comerç respecte a l’Acord de Lliure Comerç Canadà-Estats Units d’Amèrica

Ja que el Representant dels Estats Units per al Comerç (USTR) va iniciar el procés de renegociació de l’Acord de Lliure Comerç Canadà-Estats Units, El Comitè Legal de l’OTW (Organització per a les Obres Transformatives) va advocar per un procés de negociació obert i transparent, i va emfatitzar la importància d’incloure excepcions i limitacions com ara l’ús just de qualsevol provisió relativa a la protecció de la propietat intel·lectual.

Comentaris de març de 2017 a la Oficina de Propietat Intel·lectual Respecte als Drets Morals d’Atribució i Integritat

El 30 de març de 2017 el Comitè Legal de l’OTW (Organització per a les Obres Transformatives) va entregar una resposta a la consulta de la Oficina de Propietat Intel·lectual dels Estats Units referent a si els Estats Units haurien d’adoptar lleis addicionals requerint que els autors siguin identificats en connexió a les seves obres (el que es coneix com a dret d’”atribució”) i requerint el permís de l’autor per fer canvis a obres amb drets d’autor (el que es coneix com a dret d’”integritat”). Aquests es coneixen de forma conjunta com a “drets morals”. L’OTW va argumentar que el dret d’integritat perjudicaria la lliure expressió i que, tot i que que en general les normes d’atribució son beneficioses i comunes dins de les comunitats de fans, no se’ls hauria d’atorgar força legal. En lloc d’això, els drets d’atribució estan ben protegits per la llei contractual, uns drets legals addicionals no encaixarien bé amb les formes comunes de creació seqüencial col·lectiva, i l’ampla variació de normes d’atribució en les normes d’atribució de diverses comunitats (per exemple, de fàndom, acadèmiques, realització de pel·lícules i publicitat) demostren que les comunitats individuals haurien de poder determinar com i quan es compleix l’atribució de la millor manera possible.

Continuació dels comentaris del Febrer de 2017 a la Oficina de Propietat Intel·lectual respecte a la Secció 512 de la DMCA

Com a continuació del nostre Comentaris de març de 2016, el Comitè Legal de l’OTW (Organització per a les Obres Transformatives) va contestar preguntes de l’Oficina de Drets d’Autor respecte a les provisions d’avís i supressió de la secció 512 de la DMCA (Llei de Drets d’Autor de L’Era Digital) dels Estats Units. Entre altres coses, la OTW es va basar en la seva experiència operant Archive of Our Own – AO3 (Un Arxiu Propi) i les experiències dels seus membres tractant amb avisos de supressió per ressaltar aspectes en els quals el sistema actual funciona correctament i maneres en les quals podria millorar-se.

Comentaris d’octubre del 2016 a Singapur

El 23 d’octubre del 2016, el Comitè Legal de l’OTW (Organització per a les Obres Transformatives) va enviar comentaris al govern de Singapur en resposta a una consulta pública sobre canvis proposats al règim de drets d’autor de Singapur. Vam emfasitzar els beneficis d’un règim de drets d’autor equilibrat amb una doctrina robusta sobre ús legítim que permeti la creació d’obres transformatives no comercials sense permís, i vam suggerir la possibilitat d’una excepció a la protecció de drets d’autor per a “continguts generats per usuaris/es”, que ampliï l’ús legítim. Vam partir de la nostra experiència amb l’obtenció de l’exempció per al vidding a les provisions “anti-elusió” del DMCA (llei de protecció dels drets d’autor en continguts digitals) per debatre les propostes de Singapur respecte a les “mesures tècniques de protecció” per a obres amb drets d’autor. També vam instar Singapur a adoptar normes simples i coherents respecte a la durada de la protecció dels drets d’autor, vam parlar dels avantatges i inconvenients de garantir als autors/es el dret a l’atribució i vam comentar propostes sobre com tractar obres “òrfenes”, de les quals és difícil identificar els propietaris/es dels drets d’autor.

Comentaris de juny del 2016 a l’Oficina de drets d’autor dels EUA

El 24 de juny del 2016, juntament amb l’EFF (organització internacional sense ànim de lucre de promoció i organització legal dels drets digitals) i el professor Eric Goldman, l’OTW va presentar comentaris a l’Oficina de drets d’autor dels EUA pel que fa al NPRM (avís públic emès per llei quan una de les agències independents del govern dels EUA vol canviar, afegir o suprimir una llei com a part del procés de reglamentació) que faria que els llocs web que depenen de la seguretat de la DMCA -com ara l’Archive Of Our Own- hagin de renovar la seva inscripció cada tres anys. Vam argumentar que aquest nou requisit podria perjudicar els petits proveïdors de serveis i exposar-los a arriscar-se per una supervisió escassa.

Comentaris de juny de 2016 a la Comissió Europea

Comentaris d’abril de 2016 a la Comissió Europea

L’OTW va explicar que mentre que els sistemes d’avís i eliminació estan dissenyats per a fer l’aplicació de la propietat intel·lectual més ràpida i menys cara, és “crucial que aquests estalvis no siguen a costa de suprimir el discurs no infringent”. L’OTW també va urgir a la Comissió perquè reconegués que la innovació important i creativitat poden vindre del sector no comercial i perquè no fera normes que només grans empreses fossin capaces de seguir.

Comentaris a l’Oficina de Drets d’Autor dels EUA en relació amb la secció 512 de la DMCA (llei de protecció dels drets d’autor de continguts digitals) en març de 2016

En resposta a la petició de l’Oficina de Drets d’Autor dels EUA, el comitè de Legal de l’OTW va comentar en les estipulacions d’avís i eliminació a la secció 512 de la DMCA dels EUA. L’OTW va argumentar que la llei dista molt de ser perfecta però que proporciona una base que permet a la creativitat en línia desenvolupar-se. Va recordar a l’Oficina de Drets d’Autor que moltes entitats que confien en la DMCA, com ara l’Archive of Our Own (Un Arxiu Propi) de l’OTW, són xicotetes i porten a terme una revisió a mà individual de les notícies d’eliminació i no tenen prou recursos per a monitoritzar el contingut proporcionat per usuaris i usuàries per a infraccions. L’OTW també va subratllar la importància dels mecanismes per a prevenir i castigar les notícies d’eliminació errònies i identificar maneres en les quals el sistema actual que mostra les notificacions és inadequat per a protegir els usuaris compresos a l’ús legítim i a la llibertat d’expressió.

Comentaris a l’Oficina de Drets d’Autor dels EUA

En resposta a una petició de comentaris per part de l’Oficina de Drets d’Autor dels EUA, el comitè de Legal de l’OTW va argumentar que la secció 2101 de la DMCA està plena i congela de forma innecessària la creació i innovació valiosa prevenint la gent d’eludir proteccions tecnològiques de materials amb copyright fins i tot per a propòsits que no infringeixen la llei com és l’ús legítim. També van argumentar que el procediment triennal de reglamentació, sota el qual hem obtingut amb èxit exempcions per a creadors de fanvídeos, és excessivament pesat i vam proposar suggerències concretes per a millorar-lo.

Comentaris a la Comissió Europea

En Desembre de 2015, el comitè de Legal de l’OTW va enviar un comentari en resposta a la petició de la Comissió Europea de comentaris a propòsit de les plataformes i intermediaris en línia, i informàtica en núvol. Els comentaris de l’OTW feien èmfasi en els perills de la regulació basant-se en la falsa assumpció que totes les plataformes en línia i intermediàries són grans entitats comercials com Google i eBay.

Comentaris al Coordinador de la Llei sobre la Propietat Intel·lectual dels EUA

El 16 d’octubre de 2015, l’OTW, aliant-se amb Public Knowledge, va presentar observacions al coordinador d’Aplicació de la Propietat Intel·lectual dels EUA de l’Oficina d’Administració i Pressupost en resposta a la petició de comentaris de l’oficina sobre el seu pla per a l’aplicació de la propietat intel·lectual. Els comentaris van fer recomanacions específiques i van posar èmfasi en la importància de considerar els interessos del públic en general, incloent els usuaris i usuàries que poden ser perjudicats per l’aplicació excessivament agressiva de les lleis de propietat intel·lectual.

Comentari de l’OTW al Govern Sud-africà

En relació amb el procés de reforma dels drets d’autor del govern sud-africà, l’OTW va presentar un comentari recolzant l’adopció de Sud-àfrica d’un estàndard d’ús just per substituir excepcions estretes i obsoletes en les seves lleis de drets d’autor. Com va dir l’OTW en el seu comentari, creiem que és de vital importància “perquè el Govern siga conscient de la riquesa i la importància de les comunitats de remescles no comercials i les obres que produeixen a Sud-àfrica i en altres llocs. L’investigació empírica revela que la cultura de les remescles és un fenomen mundial amb característiques similars a tot el món”.

Carta al Congrés dels EUA

El comitè de Legal de l’OTW va unir-se a una coalició d’organitzacions acadèmiques i professionals del dret per a enviar una carta al Congrés dels Estats Units parlant de la importància d'”un sistema de drets d’autor equilibrat [que] beneficiï els creadors, usuaris i usuàries i innovadors “ i que animi a la llibertat d’expressió.

Entrega del document de la discussió en línea del govern australià sobre la infracció dels drets d’autor

El comitè legal de l’OTW, juntament amb Creative Commons Australia, va aportar una entrega d’un document de debat en línia sobre el drets d’autor al Govern Australià el 5 de setembre de 2014, mostrant-se en contra d’una proposta presentada pel govern australià. La proposta va ampliar la definició de l’”autorització” responsable per als proveïdors de serveis d’Internet. Això significaria que, encara que no van poder aturar les infraccions individuals dels usuaris i usuàries individuals, podrien haver de canviar la forma d’operar els seus serveis, com per exemple tallar l’accés a Internet per als infractors acusats o mitjançant el filtrat de l’activitat dels usuaris.

Comentaris a la Comissió Europea

El febrer de 2014, el Comitè Jurídic de l’OTW va registrar a l’OTW en el registre de transparència de la Unió Europea i va presentar una entrega a la Comissió Europea en resposta a la seva sol·licitud de comentaris sobre la possible reforma dels drets d’autor de la UE.

Comentaris al PTO/NTIA

L’octubre de 2013, l’Administració Nacional de Telecomunicacions i Informació dels EUA (NTIA en anglès) i l’oficina de Patents i Marques dels EUA (PTO en anglès) va recaptar comentaris públics sobre temes de política de drets d’autor, incloent el marc legal per a la creació de noves mescles. Els nostres advocats utilitzen històries presentades pels aficionats per a explicar a aquests organismes, que són propensos a proposar una nova legislació sobre drets d’autor, perquè qualsevol canvi en la llei de drets d’autor ha d’afavorir la llibertat de fer les obres transformatives.

La membre del personal Legal de l’OTW, Rebecca Tushnet, també va aparèixer en un panell sobre Marc legal per a les remescles on li van demanar que dongués testimoni d’aquests organismes en relació amb el mateix procés de comentari públic el 12 de desembre de 2013. (Ella comença a parlar en el minut 33’).

La cap de Legal de l’OTW, Betsy Rosenblatt, ha representat l’OTW en un grup de treball de Taula Rodona Llibre Verd per desenvolupar un marc legal per a la creació de noves remescles. La seva aparició el 29 de juliol es pot veure a partir de les 01:56:00 del vídeo del matí.