Adroddiadau Cynllunio Strategol 2012-2014

Amdan yr Adroddiadau

I ysgrifennu’r adroddiadau rhain, wnaeth y pwyllgor Cynllunio Strategol holi’r holl staff a gwirfoddolwyr presennol, a’r staff a gwirfoddolwyr o bob grwp gwaith a phwyllgor a wnaeth ymddeoli; cyfweld a’r cadeirydd; a chynnal cyfweliadau ychwanegol i’r staff a’r gwirfoddolwyr a oedd eisiau siarad â ni yn fwy.

Mae popeth yn yr adroddiadau rhain wedi’i seilio ar y data a gaiff ei gasglu o aelodau ein grwpiau gwaith neu bwyllgorau. Caiff yr sylwadau eu cyfosod i fewn i grynodeb o gryfderau ac heriau mae’r staff a gwirfoddolwyr (presennol ac ymddeoladwy) yn eu gwynebu, ac hefyd argymhellau am newidiadau wedi’i seilio ar eu sylwadau. Mae fwy o wybodaeth ar y broses hyn yn cael ei thrafod yn yr adroddiadau eu hun.

Cyn i’r adroddiadau cyrraedd chi, caiff yr adroddiadau eu hadolygu gan gadeirydd y bwyllgorau briodol a’r Bwrdd, a chaiff eu hail-olygu gan y pwyllgor Cyfarthrebiadau. Y pwrpas o hyn yw i gywiro unrhyw gwallau ffeithiol a chaiff eu darganfod, ac hefyd i gael adborth cyn eu cyhoeddiad. Ni gaiff unrhyw data a gasglwyd ei newid neu’i dynnu o’r adroddiad oherwydd yr adolygiadau rhain.

Adborth

Gobeithiwm ni rydych yn meddwl bod yr adroddiadau’n ddiddorol, ac rydym yn groesawi eich adborth! Os mae gennych chi unrhyw holiadau neu eisiau cysylltu â’r bwyllgor, defnyddiwch ein ffurflen cysylltu.

Nodwch bod yr adroddiadau rhain yn cynnwys rhanddeliadau mewnol yn unig, felly er caiff sylwadau trwy ein ffurflen cysylltu o rhanddeiliadau tu fas yr OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) eu darllen a’i drafod (ac efallai eu hadnabod mewn adroddiadau dyfodol a’r tro nesaf caiff strategaeth ei gynllunio), ni fydd barnau rhanddeilwyr allanol yn cael eu cynnwys mewn adroddiadau dyfodol o’r fath yma.

Mae pob cysylltiad rydym yn ei dderbyn yn cael ei chadw i safon uchel o gyfrinachrwydd, a byddem yn hapus i drafod hynny â chi os mae gennych chi unrhyw pryderon.

Cysylltiadau’r Adroddiadau

Caiff yr adroddiadau eu rhestru mewn trefn cyhoeddiad.