Abril 2024 Kampanya Para Sa Pagiging Kaanib: Maraming Salamat sa Inyong Pagtangkilik

Tapos na ang pang-Abril na Kampanya Para Sa Pagiging Kaanib ng OTW (Organisasyon para sa Nagbabagong Katha) at ikinagagalak naming sabihin na natapos ito nang may kabuuang halaga na US$207,088.91, lagpas sa aming hinahangad na halaga na US$50,000.00. Ang mga donasyong ito ay nagmula sa 6,073 katao galing sa 70 na bansa: maraming salamat sa bawat isa inyo, pati na rin sa mga nagpaskil at nagbahagi ng balita tungkol sa kampanya!

Ikinatutuwa rin namin na 5,206 na mga nagkaloob ng donasyon ang pumili na kumuha o magpanumbalik ng kanilang mga pagkakaanib. Hindi mapapanatili ang OTW kung wala ang mga miyembro nito mula sa iba’t ibang panig ng mundo, at ang inyong patuloy na pagsuporta ay aming ipinagmamalaki at ikinagagalak! Masaya kaming malaman na ang aming misyon na suportahan, protektahan, at buksan ang kasaysayan ng mga hangang-katha at kultura ng mga tagahanga ay patuloy na tinatangkilik ng mga taong aming pinakapinahahalagahan: ang mga tagahanga mismo.

Kung binalak mong magbigay ng donasyon o sumali at hindi pa ito nagagawa, huwag mag-alala! Tumatanggap ang OTW ng mga donasyon sa buong taon at maaari mong piliin na maging miyembro sa isang donasyon ng US$10 o higit pa. Ang pagkakaanib ay tumatagal ng isang taon magmula sa petsa ng iyong donasyon, kaya kung ikaw ay magkakaloob ng donasyon, ikaw ay makakaboto sa eleksyon para sa Lupon ng mga Tagapangasiwa ng OTW ngayong 2024, na magaganap sa Agosto. Maaaring makuha ang aming mga eksklusibong regalo para sa pasasalamat kapag ikaw ay nagkaloob ng donasyon!


Isang organisasyong di-pangkalakal ang OTW (Organisasyon para sa Nagbabagong Katha) na sumasaklaw sa ilang mga proyekto, tulad ng AO3, Fanlore, Open Doors, TWC, at Ligal na Pagtataguyod ng OTW. Pinapatakbo ang buong organisasyon ng mga boluntaryo at dumepende lamang sa mga donasyon. Maaari niyong alamin ang higit pa tungkol sa amin sa pagbisita sa website ng OTW. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa aming mga boluntaryong tagasalin, na siyang nagsalin ng paskil na ito, maaaring tumungo sa pahina ng Komite ng Pagsasalin.

Event

Comments are closed.