Å være frivillig

Å være frivillig

Kan jeg være frivillig mer enn én rolle?

Ja; mange i personalet til OTW (Organisasjonen for transformative verk) dedikerer tiden sin til flere roller. Vi ønsker riktignok at du virkelig vurderer tidskravene som følger med de rollene du er interessert i og tiden du må bruke på organisasjonen. Det kan være verdifullt for både våre frivillige og OTW når folk har flere roller, men vi vil også være sikre på at vi ikke overbelaster folk med for mye ansvar. Alle våre nye stillingsbeskrivelser gir et anslått tidskrav for rollen for å hjelpe deg med å få et inntrykk av forventningene til rollen. Det foreslås også at frivillige snakker med komitélederen sin om det å påta seg flere roller.

Trenger jeg å være et bestemt sted for å kunne være frivillig?

Alle de frivillige til OTW (Organisasjonen for transformative verk) jobber på nett, så du trenger ikke å være noe bestemt sted. Så lenge du har internettilgang, så er du på rett sted (og du vil kunne jobbe med folk fra hele verden).

Mesteparten av informasjonen på nettsidene deres er på engelsk. Kan jeg fortsatt være frivillig selv om engelsk ikke er morsmålet mitt?

Absolutt! Vi ønsker frivillige fra hele verden og fra alle slags bakgrunner hjertelig velkommen. Som en organisasjon som jobber for et internasjonalt fellesskap, har vi medlemmer som har andre morsmål enn engelsk, og mange av våre komiteer og prosjekter har stor nytte av frivillige som har bakgrunn i mer enn ett språk. Engelsk er “lingua franca” for organisasjonen som en helhet, så du må være i stand til å jobbe på engelsk (men den trenger ikke være perfekt!). Hvis du har spesifikke bekymringer angående det å søke på en bestemt rolle, ta kontakt med Volunteers & Recruiting (Frivillige og rekruttering), og så vil de sette deg i kontakt med komitéledelsen.

Hva skjer etter at jeg har sendt inn et søknadsskjema?

Dette kommer an på hvilken type rolle du er interessert i. Etter at du har trykket send, vil nettsiden vise informasjon om hva som skjer videre, og du vil få tilsendt en automatisk bekreftelsesmelding.

For roller som har flere posisjoner tilgjengelig (f.eks. et frivillig-pool, slik som oversettelse og organisering av tagger): Volunteers & Recruiting (Frivillige og rekruttering) videresender søknader til lederen av de aktuelle komiteene og/eller til lederen av frivillig-poolen. Deretter vil lederen intervjue de prospektive søkerne for å undersøke om de passer til rollen. Vi gir beskjed om resultatet av søknaden så snart vi kan.

For roller som bare er ute etter et spesifikt antall folk (f.eks. personale): Volunteers & Recruiting lagrer alles søknader og sender dem til de aktuelle komitélederne mot slutten av rekrutteringsperioden. Deretter vil lederne intervjue de prospektive søkerne for å finne den personen som best egner seg til rollen. Vi informerer alle om resultatet av søknaden deres så snart vi kan.

Jeg har ikke kompetansen eller erfaringen den ledige rollen krever. Kan jeg fortsatt søke?

Selv om vi ønsker frivillige som vil opparbeide seg ny erfaring velkommen, er det enkelte roller som krever en viss kompetanse og erfaring. Om vi har mulighet eller ikke til å påta oss nybegynnere for en spesifikk rolle varierer også ut ifra hvor mange erfarne frivillige som har mulighet til å trene dem opp. Erfaringen og tidsbruket som kreves for hver posisjon står beskrevet i stillingsbeskrivelsen.

Vi oppfordrer deg til å fortsette å sjekke frivilligsiden for åpne roller som samsvarer med dine kvalifikasjoner. Hvis du har spørsmål angående kravene til en rolle, kontakt gjerne Volunteers & Recruiting (Frivillige og rekruttering).

Jeg er interessert i en rolle som for tiden ikke er utlyst. Kan jeg fortsatt søke?

For tiden aksepterer vi kun søknader for utlyste roller. En del av prosessen vår er å bare rekruttere til roller som aksepterer nye frivillige og er klare for å trene dem opp og få dem ombord. Vi oppfordrer deg til å holde øye med frivilligsiden og OTWs (Organisasjonen for transformative verk) nyheter i tilfelle rollen du er interessert i blir tilgjengelig. Hvis du har mer spesifikke spørsmål angående roller, kan du kontakte Volunteers & Recruiting (Frivillige og rekruttering).

Er jeg nødt til å bruke det navnet jeg for tiden bruker i fandom eller på AO3 hvis jeg har lyst å være frivillig? Må jeg bruke mitt eksisterende AO3-navn til å være frivillig taggorganisator?

Du er velkommen til å bruke hvilket som helst navn du ønsker når du er frivillig. Noen frivillige liker å knytte arbeidet sitt opp mot fandom-identiteten sin, mens andre foretrekker å bruke sitt juridiske navn, spesielt hvis de planlegger å sette det frivillige arbeidet de har gjort på CVen sin. Du er velkommen til å gjøre det ene eller det andre, eller velge et helt nytt navn.

Hvis du aksepteres som taggorganisator men ikke ønsker å knytte organiseringen til den eksisterende kontoen din, kan komitélederen din skaffe seg en invitasjon slik at du kan sette opp en separat konto for taggorganisering. Hvis du ønsker å bruke den eksisterende kontoen din, trenger den ikke å samsvare med navnet du bruker hos OTW (Organisasjonen for transformative verk), men vær oppmerksom på at OTW-navnet ditt kan linkes opp mot Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv)-navnet ditt som en konsekvens av arbeidet ditt som taggorganisator.

Vennligst merk: Et begrenset antall roller krever at du bruker det juridiske navnet ditt, da de involverer arbeid utenfor organisasjonen. Dette vil alltid stå skrevet i stillingsbeskrivelsen eller i søknaden.

Jeg har sendt inn en søknad, men jeg har ikke hørt noe. Hva gjør jeg?

Alle søkere skal i utgangspunktet motta et automatisk svar som forklarer de neste stegene i prosessen. For å forsikre deg om at den blir levert, ber vi deg å hviteliste e-poster fra *@transformativeworks.org.

Hvis du ikke har mottatt et automatisk svar innen 48 timer, sjekk først spamfilteret og send eventuelt en e-post til [email protected] med stillingen du søkte på og navnet du brukte på søknaden.

Trenger jeg spesielle programvarer eller enheter for å være frivillig?

Du vil trenge en stabil internett-tilkobling, siden vi bruker web-baserte programvarer og e-post til å kommunisere. Noen roller kan kreve tilgang til ulike websider og programvarer. Tilgang til disse verktøyene er gratis eller dekkes av OTW (Organisasjonen for transformative verk).

Er det et minimumskrav til hvor gammel man må være for å være frivillig?

OTW (Organisasjonen for transformative verk) kan kun akseptere søknader om å bli frivillig fra personer som er 16 år eller eldre. Enkelte roller og komiteer kan kreve kvalifikasjoner som begrenser deltagelse til individer som er 18 år eller eldre.

Vil jeg få lønn for å være frivillig?

Nei, ingen i OTW (Organisasjonen for transformative verk) mottar økonomisk kompensasjon for arbeidet de gjør.

Er det noen tilgjengelighetsbekymringer i forbindelse med å være frivillig?

OTW (Organisasjonen for transformative verk) bruker en rekke tredjepartsverktøy på nett, slik som Basecamp og Campfire, som muligens ikke fungerer så bra med enkelte typer assisterende teknologi. Arbeidet vårt er i stor grad tekstbasert, og enkelte roller er ekstremt hurtiggående, og krever umiddelbar sosial samhandling på nett i form av tekstbasert chat.

Hvis du har spørsmål angående bekymringer knyttet til et spesielt område, vennligst kontakt oss, og vi vil gjøre vårt beste for å hjelpe.

Jeg har et spørsmål om å være frivillig som ikke besvares her.

Kontakt Volunteers & Recruiting (Frivillige og rekruttering) via kontaktskjemaet og vi vil gladelig besvare dem, vanligvis innen en uke. (Hvis du sender inn spørsmålet på andre språk enn engelsk, kan det ta ytterligere en uke å få svar.)