A Little Piece of Gundam Wing och Soul Circuit kommer till AO3

A Little Piece of Gundam Wing

Soul Circuit

A Little Piece of Gundam Wing, ett arkiv för fanfiction och fankonst om Gundam Wing och Soul Circuit, ett arkiv för fanfiction om Koko Wa Greenwood, håller på att importeras till Archive of Our Own – AO3 (Vårt Eget Arkiv).

I detta inlägg:

Bakgrundsinformation

A Little Piece of Gundam Wing och Soul Circuit startades sommaren 2001 på grund av arkivistens önskan att samla alla fics från alla hennes favoritförfattare inom Gundam Wing och Koko Wa Greenwood på ett och samma ställe. I 16 år var verk av över 100 författare en del av arkiven, liksom flertalet konstverk av fans. Arkiven är nu stängda av ekonomiska skäl.

Open Doors (Öppna Dörrar) kommer att arbeta tillsammans med Dacia för att importera A Little Piece of Gundam Wing och Soul Circuit till separata, sökbara samlingar på AO3. Som en del i att bevara arkivet i dess helhet kommer all konst av fans som nu finns i A Little Piece of Gundam Wing och Soul Circuit att flyttas över till servrar hos OTW (Organisationen för Transformativa Verk) och bäddas in i egna verksidor på AO3. Så småningom kommer länkarna till den gamla webbplatsen att styras om till samlingen på AO3, så att verken även fortsättningsvis kan hittas på sina gamla webbadresser.

Vi kommer att börja importera verk från A Little Piece of Gundam Wing och Soul Circuit till AO3 efter September 2017.

Vad innebär detta för skapare som har verk på A Little Piece of Gundam Wing och Soul Circuit?

Vi kommer att skicka ett meddelande om importen till den e-postadress vi har för varje skapare. Vi kommer att göra vårt bästa för att kontrollera om något av verken redan finns på AO3 innan vi gör importen. Om ett verk redan finns på AO3 kommer vi att bjuda in det till samlingen i stället för att importera det. Alla verk som arkiveras å en skapares vägnar kommer att ha med dennes namn i verkets byline eller sammanfattning.

Alla importerade verk kommer att ställas in på att vara synliga enbart för inloggade AO3-användare. Så snart du gör anspråk på dina verk kan du välja att göra dem synliga för alla. Efter 30 dagar kommer alla importerade verk som ingen gjort anspråk på att göras synliga för alla besökare. Öppna Dörrar kommer sedan att rikta om webbadresserna och därefter stänga ner webbplatsen permanent.

Vänligen kontakta Öppna Dörrar och meddela din(a) pseudonym(er) och e-postadress(er) för A Little Piece of Gundam Wing eller Soul Circuit, om:

  1. Du vill att vi ska importera dina verk, men behöver få meddelandet skickat till en annan e-postadress än den du använde för de ursprungliga arkiven
  2. Du redan har ett AO3-konto och redan har importerat dina verk själv.
  3. Du vill importera dina verk själv (även om du inte har ett AO3-konto ännu).
  4. Du INTE vill att dina verk ska flyttas till AO3.
  5. Det är okej för dig att vi bevarar dina verk på AO3 men du vill att vi ska ta bort ditt namn.
  6. Du har några andra frågor vi kan hjälpa dig med.

Var vänlig inkludera arkivets namn i ämnesraden på ditt e-postmeddelande. Om du inte längre har tillgång till e-postkontot som hör till ditt konto på A Little Piece of Gundam Wing eller Soul Circuit, var vänlig kontakta Öppna Dörrar så hjälper vi dig. Om du har publicerat verken någon annanstans, eller har ett sätt att enkelt verifiera att de är dina så är det bra. Om du inte har det kommer vi att samarbeta med moderatorn på A Little Piece of Gundam Wing och Soul Circuit för att bekräfta dina anspråk.

Vänligen läs Öppna Dörrars webbsida för instruktioner om hur du

Om du fortfarande har frågor…

Om du har fler frågor, besök vanliga frågor om Öppna Dörrar ellerkontakta kommittén Öppna Dörrar.

Vi skulle också bli glada om fans ville hjälpa oss att bevara arkivens historia, a Little Piece of Gundam Wing och Soul Circuit på Fanlore. Du behöver inte vara orolig om wiki-redigering är nytt för dig! Kolla in portalen för nya besökare, eller be Fanlore-funktionärerna om råd.

Vi är glada att kunna hjälpa till med att bevara A Little Piece of Gundam Wing och Soul Circuit!

– Öppna Dörrar-teamet

Denna nyhetspost översattes av OTW’s översättarvolontärer. För att lära dig mer om vårt arbete, besök sidan för Översättning på transformativeworks.org.

Open Doors

Comments are closed.