Podpora vo svetle reflektorov

Zmeny prerozdelenia zodpovedností vo výboroch pre Podporu a Dohľad

Aby sme lepšie vyrovnali pracovnú záťaž výborov pre Podporu a Dohľad, urobíme určité zmeny v tom, kto bude zodpovedný za aké druhy žiadostí.

Dohľad na dodržiavanie pravidiel a zásad webu sa bude aj naďalej zaoberať porušeniami Zmluvných podmienok a Podpora bude, ako vždy, zodpovedať otázky o používaní stránky a opravovať chyby. Avšak niektoré prípady, ktoré predtým riešil Dohľad, bude mať odteraz na starosti Podpora. Sú to:

  • Strata prístupu k účtu (napríklad, ak si nepamätáte alebo už nemáte prístup k emailovej adrese, ktorú ste použili na vytvorenie účtu pre obnovenie hesla)
  • Otázky a problémy súvisiace s opustenými prácami
  • Práce označené nesprávnym jazykom

Ak potrebujete nahlásiť jeden z týchto problémov, prosím, kontaktujte Podporu. Ak pošlete správu akéhokoľvek druhu nesprávnemu výboru, nič sa nestane! Správu buď priamo prepošleme my alebo vás požiadame, aby ste ju nasmerovali správnemu tímu.

Dúfame, že tieto zmeny budú užitočné a členovia Dohľadu tým budú môcť venovať viac času a energie iným problémom!

c

Newsletter číslo 158, júl 2021

I. VOLEBNÉ NOVINKY

Voľby mali rušný júl, zverejnili tri sety Q&As a hostili štyri čety na Discorde s kandidátmi v nadchádzajúcich voľbách OTW (Spoločnosti pre transformatívnu tvorbu) do Predstavenstva. Ak ste sa týchto četov nemohli zúčastniť, ich prepisy nájdete na stránke Volieb spolu s Q&As a Profilmi a Programami.

Volebné inštrukcie boli poslané všetkým spôsobilým uchádzačom vďaka práci výboru pre Voľby, Komunikáciu, Rozvoj a členstvo. Preložené verzie týchto volebných inštrukcií sú dostupné aj na stránke Volieb. Ak ste nedostali mail s volebnými pokynmi, alebo ak vás zaujíma niečo iné, môžete nakontaktovať výbor pre voľby cez ich stránku.

Voľby sa budú konať 13. až 16. augusta a váš hlasovací lístok vám príde na mail, ktorý ste zadali pri posielaní vášho príspevku. Read More