Maraming salamat sa iyong suporta

Tapos na ang kampanya sa pagiging kasapi ng OTW (Organisasyon para sa Ibahing Katha) ngayong Abril, at lubos kaming nagpapasalamat sa iyong pagiging bukas-palad. Sa pamamagitan ng iyong tulong, nakalikom kami ng kabuuang halaga na umabot sa US$458,501.00 na ipinagkaloob ng 14905 katao mula sa 96 bansa, mahigit pa sa inaasahan naming donasyon na US$130,000! Taos-puso ang aming pasasalamat, at higit kaming nananatiling tapat sa komunidad na ito na sama-sama nating itinataguyod bawat araw. Hindi sapat ang aming pasasalamat sa iyong pagtulong sa aming misyon, at sa pagtitiyak na patuloy pang lalago ang aming mga proyekto sa hinaharap. Read More

Pagtuklas ng Komunidad sa Gitna ng Pagbubukod

Isang samahang di-pangkalakalan ang OTW (Organisasyon para sa Ibahing Katha) na pinapatakbo ng mga boluntaryo mula sa iba’t ibang panig ng mundo. Napupunta ang lahat ng aming nalilikom sa pagsuporta ng aming mga proyekto. Ngunit hindi namin ito magagawa nang mag-isa. Kung kaya’t ngayon, tulad ng aming ginagawa tuwing Abril, muli naming ilulunsad ang aming membership drive na ginaganap dalawang beses sa isang taon, at hinihingi namin ang aming mga tagagamit na magbigay ng donasyon upang suportahan ang aming mga gawain. Read More

Pananalapi ng OTW: Badyet sa 2020

Sa taong 2019, ang komite ng Pananalapi ng OTW (Organisasyon para sa Ibahing Katha) ay nagsikap na masigurong bayad ang lahat ng mga bayarin ng organisasyon, naisumite ang tamang buwis, at nasunod ang mga pamantayan ng pagtutuos ng salapi.
Inihahanda na ngayon ang mga pinansyal na pahayag at pagsusuri para sa taong 2019!

Sa ngayon, ang komite ay nagtatrabaho nang mabuti upang matugunan ang pangangailangan ng OTW sa 2020, at ikinagagalak naming ilahad sa iyo ang badyet para sa taong ito (tingnan ang spreadsheet ng badyet sa 2020 para sa karagdagang detalye): Read More