Dobrovoľníctvo

Dobrovoľníctvo

Môžem sa uchádzať o viac ako jednu funkciu?

Áno; viacerí členovia personálu OTW (Spoločnosti pre transformatívnu tvorbu) majú svoj čas rozvrhnutý do viacerých funkcií. Prosíme vás však, aby ste si svoje záväzky pre úlohy, ktoré vás lákajú, poriadne premysleli, rovnako ako čas, ktorý Spoločnosti budete musieť poskytnúť. Dobrovoľníci aj samotná OTW budú prosperovať z nadšencov, ktorí na seba preberú viacero rolí, ale tiež sa chceme uistiť, že ľudí nezaťažíme priveľkým množstvom úloh. Pri všetkých popisoch nových rolí uvádzame aj časové predpoklady potrebné na vykonávanie danej funkcie. Tiež dobrovoľníkom odporúčame poradiť sa s predsedom výboru, ak na seba plánujú prebrať ďalšiu funkciu.

Musím sa nachádzať na konkrétnom mieste, ak sa chcem stať dobrovoľníkom?

Všetka dobrovoľnícka práca v OTW (Spoločnosti pre transformatívnu tvorbu) je online, takže od vášho miesta nezávisí. Pokiaľ máte funkčné pripojenie na internet, nachádzate sa na správnom mieste (a môžete pracovať s ľuďmi z celého sveta).

Informácie na vašich stránkach sú hlavne v angličtine. Môžem sa stať dobrovoľníkom, aj keď angličtina nie je môj rodný jazyk?

Určite! Srdečne vítame dobrovoľníkov z celého sveta a zo všetkých zázemí. Ako organizácia slúžiaca medzinárodnej komunite, máme užívateľov a členov, ktorých prvý jazyk nie je angličtina – a viaceré z našich výborov a projektov benefitujú z dobrovoľníkov, ktorí ovládajú viac, ako len jeden jazyk. Angličtina je ‘lingua franca’ našej Spoločnosti, takže v tomto jazyku musíte vedieť pracovať (ale netreba bezchybne!). Ak máte konkrétne otázky ohľadom uchádzania sa o voľnú pozíciu, dajte vedieť Dobrovoľníkom a náboru a odtiaľ vás spoja s predsedom.

Čo nasleduje po odoslaní prihlasovacieho formulára?

Všetko záleží od druhu pozície, o ktorú sa uchádzate. Po odoslaní žiadosti sa na stránke zobrazia informácie o tom, čo bude nasledovať a obdržíte automatickú odpoveď so znením, že sme prijali váš prihlasovací formulár.

Funkcie, ktoré majú viacero voľných pozícií (napr. prekladateľstvo a správa tagov): Dobrovoľníci a nábor prepošlú prihlášky predsedom relevantného výboru a/alebo vedúcim daného bloku dobrovoľníkov. Predseda potom vykoná pohovory so žiadateľmi, aby sa uistil, že sú vhodnými uchádzačmi. O rozhodnutí dáme všetkým vedieť hneď, ako budeme môcť.

Funkcie, ktoré hľadajú konkrétny počet uchádzačov (napr. člen personálu): Dobrovoľníci a nábor prepošlú prihlášky predsedom relevantného výboru na konci prihlasovacieho obdobia. Predseda potom vykoná pohovory so žiadateľmi, aby sa uistil, že sú vhodnými uchádzačmi. O rozhodnutí dáme všetkým vedieť hneď, ako budeme môcť.

Nemám zručnosti či skúsenosti potrebné na funkcie, ktoré sú momentálne voľné. Môžem sa aj tak prihlásiť?

Síce sa tešíme dobrovoľníkom, ktorí pátrajú po zdokonaľovaní svojich zručností, ale niektoré z našich pozícií vyžadujú určité schopnosti a skúsenosti. Naše možnosti výcviku nováčikov na konkrétne úlohy tiež závisia od dostupných zacvičených dobrovoľníkov, ktorí sa môžu zaúčaniu venovať. Skúsenosti a časové požiadavky sú uvedené pri popise každej pozície.

Pobádame vás všetkých – sledujte dobrovoľnícku stránku, či sa na nej nevyskytne voľná pozícia, ktorá by sa zhodovala s vašimi kvalifikáciami. Ak máte otázky ohľadom požiadaviek na pozíciu, kontaktujte Dobrovoľníkov a nábor.

Zaujímam sa o pozíciu, ktorá momentálne nie je voľná. Môžem sa aj tak prihlásiť?

Momentálne prijímame len žiadosti na ponúkané pozície. Súčasťou nášho procesu je verbovať len na pozície, ktoré prijímajú nováčikov a majú možnosť sa zacvičiť a získať ich. Povzbudzujeme však všetkých – majte oči otvorené a sledujte dobrovoľnícku stránku a Novinky OTW (Spoločnosti pre transformatívnu tvorbu), aby ste postrehli, keď sa vami sledovaná pozícia uvoľní. Ak máte konkrétne otázky ohľadom pozícií, kontaktujte Dobrovoľníkov a nábor.

Musím si nechať meno, ktoré používam vo fandome alebo na AO3, ak sa chcem stať dobrovoľníkom? Musím používať svoje existujúce AO3 meno, aby som sa mohol stať správcom tagov?

Ako dobrovoľník máte pri výbere svojho mena voľnú ruku. Niektorí dobrovoľníci radi prepájajú svoju identitu vo fandome s dobrovoľníctvom, iní uprednostňujú používanie svojho vlastného mena, najmä ak plánujú v budúcnosti svoju dobrovoľnícku prácu uvádzať v životopise alebo v CV. Môžete si tak vybrať z oboch spomínaných možností, alebo si zvoliť úplne nové meno.

Ak ste sa stali dobrovoľníkom na pozícii správca tagov, ale neprajete si túto svoju prácu prepájať s vaším existujúcim účtom, vaši predsedovia vám pomôžu so založením oddeleného účtu, z ktorého budete môcť túto dobrovoľnícku prácu vykonávať. Pokiaľ si želáte používať svoj existujúci účet, vaše meno v OTW (Spoločnosti pre transformatívnu tvorbu) sa nemusí zhodovať, ale, prosím, berte na vedomie, že vaše OTW meno môže byť prepojené s vaším menom na Archive of Our Own – AO3 (Našom vlastnom archíve) v súvislosti so spravovaním tagov.

Prosím, berte na vedomie: je určitý počet pozícií, ktoré vyžadujú používanie skutočného mena, nakoľko zahŕňajú prácu s externými organizáciami. Toto sa vždy dočítate pri popise pozície, ktorej sa to týka.

Prihlásil/a som sa ale neprišla mi žiadna odpoveď. Čo teraz?

Všetky prihlášky by mali dostať automatickú odpoveď, ktorá vysvetlí, čo ďalej. Pre istotu odobrite všetky správy z mailových adries končiacich na *@transformativeworks.org.

Ak ste túto automatickú odpoveď nedostali v priebehu 48 hodín, prosím, skontrolujte váš spamový priečinok a následne napíšte na adresu [email protected] s pozíciou, o ktorú ste sa uchádzali, a vaším menom, ktoré ste v žiadosti uviedli.

Potrebujem špecifický softvér alebo technické vybavenie na prácu dobrovoľníka?

Budete potrebovať stále pripojenie na internet, nakoľko na komunikáciu používame softvér na báze webu a emailov. Niektoré pozície môžu vyžadovať prístup na rôzne stránky alebo do špecifického softvéru. Prístup k týmto nástrojom je zadarmo alebo hradený OTW (Spoločnosťou pre transformatívnu tvorbu).

Sú na dobrovoľníkov stanovené vekové požiadavky?

OTW (Spoločnosť pre transformatívnu tvorbu) môže do svojich radov dobrovoľníkov prijať len ľudí s vekom 16 rokov a viac. Zvláštne funkcie a výbory môžu od jednotlivcov požadovať vekovú hranicu 18 a vyššie.

Je práca dobrovoľníka platená?

Nie, nikto v OTW (Spoločnosti pre transformatívnu tvorbu) nie je platený finančnými prostriedkami za odvedenú prácu.

Ako je to s prístupnosťou stránok?

OTW (Spoločnosť pre transformatívnu tvorbu) používa viacero treťostranových online nástrojov, ako sú Basecamp a Campfire, ktoré nemusia úplne spolupracovať s asistenčnými technológiami. Naša práca je prevažne textová a niektoré funkcie sú tempovo rapídne rýchle a vyžadujú okamžité online interakcie formou textových správ.

V prípade konkrétnych otázok nás, prosím, neváhajte kontaktovať. Spravíme všetko preto, aby sme vám pomohli.

Mám otázky o dobrovoľníctve, ktoré tu nevidím zodpovedané.

Napíšte Dobrovoľníkom a náboru pomocou kontaktného formulára a radi vám odpovieme, obyčajne do jedného týždňa. (Ak otázky pošlete v jazyku inom ako anglickom, odpoveď môže trvať o týždeň dlhšie.)