Dobrovolnictví

Dobrovolnictví

Mohu jako dobrovolník pracovat ve více funkcích?

Ano; mnozí členové personálu OTW (Společnosti pro transformativní tvorbu) nám věnují svůj čas ve více funkcích. Prosíme však, abyste důkladně zvážili časovou náročnost funkcí, o které máte zájem, s ohledem na to, kolik času je potřeba společnosti věnovat. Může být přínosem jak pro dobrovolníky, tak pro OTW, jsou-li někteří zapojeni ve více funkcích, chceme však mít jistotu, že na jednotlivce nenakládáme příliš mnoho odpovědnosti. V popisu všech našich nových pozic je kvůli plánování uvedena i jejich odhadovaná časová náročnost. Doporučujeme také, aby dobrovolníci, kteří si chtějí přibrat další funkci, vše probrali s předsedy svých výborů.

Je nutné, abych se nacházel/a na určitém místě, pokud chci pracovat jako dobrovolník?

Všichni dobrovolníci OTW (Společnosti pro transformativní tvorbu) pracují on-line, není tedy potřeba být na konkrétním místě. Pokud máte připojení k internetu, jste tam, kde máte být (navíc můžete spolupracovat s lidmi z celého světa).

Většina informací na vašem webu je v angličtině. Můžu se přihlásit jako dobrovolník, pokud není angličtina můj rodný jazyk?

Samozřejmě! Vřele vítáme dobrovolníky z celého světa a s různým zázemím. Jako organizace, která slouží mezinárodní komunitě, máme členy, jejichž rodným jazykem není angličtina, a pro několik našich výborů a projektů jsou přínosem dobrovolníci, kteří mají zázemí ve více jazycích. Angličtina je v OTW naším dorozumívacím jazykem, proto bude potřeba, abyste v ní dokázali pracovat (nemusíte ji ale ovládat dokonale!). Pokud máte nejasnosti ohledně toho, jestli se přihlásit na určitou vypsanou pozici, kontaktujte výbor pro dobrovolníky a nábor, který vás spojí s předsedou příslušného výboru.

Co se stane po odeslání formuláře s žádostí?

To záleží na funkci, o kterou máte zájem. Jakmile formulář odešlete, na stránce se zobrazí informace o tom, co bude následovat, a dostanete automatické potvrzení.

Funkce s mnoha nabízenými pozicemi (např. u větších skupin jako překladatelé nebo správci tagů): Výbor pro dobrovolníky a nábor pošle žádosti předsedovi příslušného výboru nebo někomu, kdo má na starosti konkrétní skupinu dobrovolníků. Předsedové si s žadateli domluví pohovor, aby zjistili, jestli se pro požadované funkce hodí. Všem žadatelům oznámíme výsledky v co nejkratší době.

Funkce nabízející pozice jen pro omezený počet osob (např. personál): Výbor pro dobrovolníky a nábor všechny žádosti uloží a na konci náborového období je předloží příslušným předsedům. Předsedové si s žadateli domluví pohovor a vyberou ty, kteří budou pro nabízené funkce nejvhodnější. Všem žadatelům oznámíme výsledky v co nejkratší době.

Nemám dovednosti nebo zkušenosti, které jsou uvedené u vypsaných funkcí. Mohu i přesto poslat žádost?

Třebaže vítáme dobrovolníky, kteří chtějí získat nové zkušenosti, některé z našich funkcí vyžadují jisté dovednosti a zkušenosti. Naše možnosti přijímat ty, kteří s nějakou oblastí teprve začínají, závisí také na tom, kolik máme k dispozici zkušených dobrovolníků, kteří by je zaškolili. Zkušenosti a časové dispozice pro každou pozici jsou uvedeny v jejím popisu.

Doporučujeme, abyste i nadále sledovali stránky s nabídkou dobrovolnických funkcí, které odpovídají vašim dovednostem. Pokud máte nějaké další otázky k požadavkům na konkrétní funkci, můžete se obrátit na výbor pro dobrovolníky a nábor.

Mám zájem o funkci, která právě není v nabídce. Mohu se přesto přihlásit?

V současné době přijímáme pouze žádosti o pozice vypsané v naší nabídce. Zpravidla nabíráme nové dobrovolníky jen do funkcí, které potřebujeme obsadit a jsme připraveni zájemce o ně vyškolit. Určitě doporučujeme sledovat stránky s nabídkou dobrovolnických pozic a Novinky OTW (Společnosti pro transformativní tvorbu), kde mohou být k dispozici nové informace k pozici, o kterou máte zájem. Pokud máte nějakou konkrétnější otázku, můžete se obrátit na výbor pro dobrovolníky a nábor.

Pokud se chci přihlásit jako dobrovolník, musím uvádět jméno, které používám ve fandomu nebo na AO3? Pokud chci pracovat jako správce tagů, musím uvádět jméno, které používám na AO3?

Jako dobrovolník můžete používat jakékoli jméno. Někteří z dobrovolníků rádi spojují svou práci se svou fandomovou identitou, jiní zase raději používají své skutečné jméno, zejména, chtějí-li svou dobrovolnickou praxi uvést v CV. Je jen na vás, kterou z možností si zvolíte, nebo jestli si vyberete úplně nové jméno.

Pokud budete přijati na pozici správce tagů a nebudete si přát tuto funkci provázat se svým stávajícím účtem, předseda vašeho výboru vám může poslat pozvánku k založení nového účtu pro pracovní účely. Pokud chcete používat svůj stávající účet, nemusí se shodovat se jménem, které používáte v OTW (Společnosti pro transformativní tvorbu). Mějte ale na paměti, že jméno užívané v OTW může být při práci správce tagů spojováno se jménem, které používáte v Archive of Our Own – AO3 (Našem vlastním archivu).

Upozornění: U několika funkcí se vyžaduje užívání skutečného jména, protože zahrnují spolupráci s externími organizacemi. Tato skutečnost bude vždy uvedena v popisu pozice nebo ve formuláři žádosti.

Poslal/a jsem žádost a nedostal/a jsem na ni žádnou odpověď. Co mám udělat?

Všichni žadatelé by měli obdržet automatickou odpověď s informací o tom, jaké kroky budou následovat. Abyste měli jistotu, že vám odpověď přijde, doporučujeme přidat si v e-mailu na whitelist (seznam povolených adres) adresu *@transformativeworks.org.

Pokud vám automatická odpověď nepřijde do 48 hodin, podívejte se nejdřív do spamů a potom prosím napište na adresu [email protected]. Uveďte pozici, o kterou jste žádali, a jméno, pod kterým jste žádost podávali.

Budu jako dobrovolník potřebovat nějaký speciální software nebo nástroje?

Budete potřebovat stabilní připojení k internetu, protože náš software je on-line a používáme e-mailovou komunikaci. Některé role mohou vyžadovat přístup k různým webovým stránkám nebo softwaru. Přístup k těmto nástrojům je zdarma nebo ho hradí OTW (Společnost pro transformativní tvorbu).

Je pro dobrovolníky stanovený nějaký minimální věk?

OTW (Společnost pro transformativní tvorbu) smí jako dobrovolníky přijmout pouze osoby starší 16 let. Jednotlivé funkce a výbory však mohou vyžadovat kvalifikaci, která posouvá minimální věk dobrovolníků na 18 let.

Budu jako dobrovolník dostávat plat?

Ne, nikdo v OTW (Společnosti pro transformativní tvorbu) nedostává za svou práci finanční kompenzaci.

Jsou pro dobrovolníky nějaké požadavky na dosažitelnost?

OTW (Společnost pro transformativní tvorbu) používá několik on-line nástrojů třetích stran, jako např. Basecamp a Campfire, které nemusejí na některých podpůrných technologiích dobře pracovat. Naše činnost je z velké části založená na textech a u některých funkcí je potřeba velmi rychlá práce a okamžitá interakce ve formě textového chatu.

Pokud máte jakékoli nejasnosti, prosím kontaktujte nás. Uděláme, co bude v našich silách, abychom vám pomohli.

Mám k dobrovolnictví otázku, na kterou tu není uvedena odpověď.

Kontaktujte výbor pro dobrovolníky a nábor pomocí kontaktního formuláře a velice rádi vám odpovíme, obvykle během 1 týdne. (Pošlete-li dotaz v jiném jazyce než v angličtině, může odpověď trvat až o týden déle.)