3 Yıllık Stratejik Planlamamızın Bitişini Kutluyoruz!

Ocak 2017’de OTW (Transformatif Eserler Derneği), ilk stratejik planını uygulamaya başladı. Stratejik planların amacı kuruluşun genel olarak gidişatını yönlendirmektir: neler başarmak istediğimizi ve bunları nasıl yapabileceğimizi tanımlamak. Stratejik plan, hem kâr amacı gütmeyen hem de güden kuruluşların olmazsa olmazıdır. OTW için de, küçük bir girişimden birçok hareketli parçası ve Hugo Ödülü kazanmış bir projesi olan, büyümekte olan bir kuruluşa geçiş sürecinde, stratejik plan özellikle önemliydi.

Şimdi üç seneyi geride bıraktık, bu sürede bu stratejik planın başarılı olması için gerçekten çok çalıştık. Bu planı bitirip geleceği sabırsızlıkla beklerken, bu stratejik planın OTW’nin hangi başarılarına destek olduğunu sizinle paylaşmak istiyoruz.

OTW’nin ilk Stratejik Planı dernek için neler sağladı?

Komiteler için:

OTW komitelerinin (neredeyse) hepsi şunları bilmektedir ve belgelendirmiştir:

 • Komitenin dernek içinde rolünün ne olduğu (amaç açıklamaları),
 • Başkanlarından beklentilerin neler olduğu ve yeni bir başkanın alacağı eğitim (başkan/lider pozisyon tanımları ve eğitim planları),
 • Yeni görevlilerin bulunması ve eğitilmesi (istihdam planları),
 • Bir sene boyunca ne kadar paraya ihtiyaçları olduğunun hesaplanması ve aktarılması (bütçe),
 • Yakın gelecek için planları ve gerçekleştirmek için neler yapmaları gerektiği (yol haritaları),
 • Komitelerinin düzenli, sürmekte olan işlerinin ne olduğu ve nasıl yapıldığı (dahili wiki sayfaları).

Kurul için:

Stratejik plan, Kurulu şu konularda desteklemiştir:

 • Kurul üyesi ve Kurul Yetkilisinin görevlerinin açıklanması (amaç ve rollerin belgelenmesi),
 • Yeni Kurul üyelerine ihtiyaçları olan bilgilerin nasıl verileceğinin planlanması (Kurul eğitim planı),
 • OTW’nin liderlik yapısının geleceğinin tartışılması ve geliştirilmesi için öneriler oluşturulması (Yönetim seçeneklerinin araştırılması ve yeni işleyiş modeli planları).

Kuruluşun geneli için:

Stratejik plan OTW’nin geneline şunların yaratılmasında yardımcı olmuştur:

 • Yıllık bütçeler,
 • Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için uygulamalara en uygun, açık finansal politikalar,
 • Elimizde bulunması gereken para hedefi ve para toplama kampanyalarımızda ulaşmak istediğimiz hedefler,
 • Projelerimizin gelecek hedefleri belirlemek ve başarılarını belgelemek için kullanabilecekleri bir süreç,
 • Kurul tarafından henüz tartışılmakta olan, OTW geneli toplantılara ilişkin gönüllülerin fikirleriyle ilgili bir rapor.

Teşekkürler!

OTW gönüllülerinin hepsi bu amaçlar uğruna beraberce çalıştı ve bunlar üyelerimizin ve kullanıcılarımızın bağış ve destekleri sayesinde gerçekleşti.

Tüm OTW gönüllülerine ve pay sahiplerine içten teşekkürler!

Announcement, News of Note

Comments are closed.