2022-2025 OTW Vizyon Bildirisi

OTW (Transformatif Eserler Derneği), sizlerle vizyon bildirisini paylaşmaktan memnuniyet duyar. Aşağıdaki doküman yeni stratejik planımızın bir bazı olacaktır. Önümüzdeki yaklaşık 12 ay içinde spesifik hedeflerimizi ve onları gerçekleştirmek için uygulayacağımız eylem planlarını sonuçlandırmış olacağız. Son planımız esnek ve yaşanacak değişikliklere adapte olabilecek şekilde tasarlanmak durumunda olsa da, bu vizyon bildirisi OTW’yi geliştirmek ve OTW’nin hayranlara sunduğu servise devam edebilmesini sağlamanın temelini oluşturacak.

Misyon Bildirisi

OTW, hayran eserlerini ve hayran kültürünü her türlü formunda ulaşma ve koruma hizmeti sunan, hayranlar tarafından, hayranlar için kurulmuş kâr gütmeyen bir kuruluştur. Hayran eserlerinin transformatif eserler olduğuna inanıyoruz, transformatif eserlerin de yasal olduğuna.

OTW, tarih boyunca çoğunlukla kadın kültürüyle bağdaşmış transformatif hayran eserlerini temsil eder. OTW, bu alanda popüler akım olmayan fandom içi kültürel kimlik ifadelerini teşvik ederek bu tarihçenin kaydını muhafaza etmektedir.

Stratejik Vizyon

OTW için önümüzdeki üç yıllık vizyonumuz, fandomlar içindeki rolü konusunda öncü olan ve hayranlara hizmet sunmaya devam eden, stabil, istikrarlı ve gittikçe büyümeye devam eden bir organizasyon olmak.

OTW bu stratejik planı şu anki gönüllülerimizi desteklemek için önemli dahili geliştirmeler yapmak, yeni gönüllülerin ilgisini çekmek ve OTW’nin dünya çapındaki geniş hayran kitlelerine yeterli hizmet sunabilmek için kullanacaktır.

Öncelikler ve Sorunlar

OTW içindeki vizyon tartışmaları önümüzdeki üç yılda odaklanmak için altı ana öncelik ve beş ana sorun belirledi;

Öncelikler:

 • AO3 Geliştirmesi
 • Dahili Sürdürülebilirlik
 • Denetim Geliştirmesi
 • Ücretli Çalışanlar
 • Dış İletişim
 • Bağış Toplamanın Çeşitlendirilmesi

Sorunlar:

 • İzole Olma
 • Muhafaza ve İstihdam
 • Alanların Çeşitlendirilmesi
 • Yasal Sorunlar
 • Kamu İdeolojisi

Aşağıda daha detaylandırılmış, bu öncelikler ve sorunlar, stratejik planımızı şekillendirmek için kullanılacaktır.

Öncelikler

OTW içindeki vizyon tartışmaları önümüzdeki üç yılda odaklanmak için altı ana öncelik belirledi.

AO3 Geliştirmesi
Archive of Our Own – AO3’ün (Kendimize Ait Bir Arşiv) altyapısını geliştirmeye devam edeceğiz. Buna, tacizi engelleyebilecek ve karşı çıkabilecek araçların gelişimi, kullanıcılara kendilerinin yönetebileceği bir deneyim yaşatmak, arayüzü İngilizce bilmeyen kullanıcılar için daha ulaşılabilir hale getirmek ve multimedya desteğimizi genişletmek dahil olacak. Bu yeni özellikler AO3’ün gelişim çizelgesine uyumlu gidecek ve var olan kodlama önceliklerinin ya da süregiden bakımları etkilemeyecektir.

Dahili Sürdürülebilirlik
OTW, yedekleme planlaması, kapsamlı istihdam, delegasyon, muhafaza etme, belgeleme, çatışma yönetimi ve dahili iletişim konularına odaklanarak iç komitelerin sürdürülebilirliğini geliştirecektir.

Denetim Geliştirmesi
2017-2020 stratejik planında kurulan liderlik modellerini yeniden düzenleme tekliflerinin üstünden geçmeye ve geliştirmeye devam edeceğiz.

Ücretli Çalışanlar
Bünyemize, gönüllü rollerinin yerine geçmeyecek, ancak gönüllülerin çoğunlukta olduğu bir organizasyonda çalışabilmenin sürdürülebilir olması için gerekli altyapıyı sunabilecek şekilde, ücretli çalışan dahil etme modellerini inceleyeceğiz. Ücretli çalışanların dahil olma konusunu idare etmesi için, Yönetim Kurulu bir Ücretli Çalışan Görevlisi atayacaktır.

Dış İletişim
Misyonumuza farkındalığı çoğaltmak, kamu iletilerimizin tutarlılığını ve erişimini güçlendirmek ve halkla ilişkilerimizi geliştirmek amacıyla OTW’nin tamamının, hem üyeler hem de üye olmayanlar için, şeffaflığını artırarak dış iletişimimizi yeniden şekillendireceğiz.

Bağış Toplamanın Çeşitlendirilmesi
OTW’nin finansal stabilliğini, ticari olmayan ve reklam içermeyen bağış toplama yöntemleri ve düşük riskli yatırım fırsatları gibi alanları inceleyerek güçlendirmeye çalışacağız. Finansal uygulamalarımızın kâr gütmeyen kuruluşlar için en iyi uygulamalara uygun olduğundan emin olmak için çalışmaya devam edeceğiz.

Zorluklar

OTW’nin şu an karşılaştığını düşündüğü veya önümüzdeki üç yıl içinde karşılaşabileceği sorunları dile getirmek için vizyon sürecinde başkanlarımız ve gönüllülerimiz birlikte çalıştılar. Organizasyonun geleceği için çalışırken bu zorluklarla karşı çıkmaya ve yaptığımız şeyleri ilgili kişilerle şeffaf bir şekilde paylaşmaya hazırız.

İzole Olma
OTW’nin yapısı, organizasyonun farklı bölümlerinin doğrudan kendi amaçlarını kapsamayan konular hakkında yeterince bilgi alamaması yüzünden, izole olmaya yatkındır.

Bu, organizasyon geneli projeleri ve girişimleri, dahili iletişimi, şeffaflığı, gönüllü muhazasını ve komite sürdürülebilirliğini etkilemektedir. Yardımcı olacak mekanizmalar var olmadıkça birlikte çalışmak oldukça güç. Organizasyonun farklı bölümleriyle imkanlarımızı paylaşamadığımızda veya destek olamadığımızda, her komite acil lider değişimi, iş yükünün artması gibi durumları kendi içlerinde halletmek durumunda kalmaktadır.

 • Sürdürülebilirliğe ilerleyebilmek için, organizasyon içi iletişimimizi ve tutarlılığımızı güçlendireceğiz.
 • Gelecekteki denetim ve iş istihdamı yapılarında izole olmaya değinilecektir.

Muhafaza ve İstihdam
OTW komitelerimizin çoğunda yüksek personel devir oranları vardır ve yeni gelenlerin istihdamı, eğitimi ve çıkması döngüsüne girer, yani yakın zamanda yeniden işe alıma başlamaları gerekmektedir. İstihdam döngülerimizin komitelere yeteri kadar, hatta bazen hiç, verimli olmaması ortak endişemiz.

Bu, uzun süreli gönüllülerimizin ve, iş yükleri nadiren yeni gelenler tarafından azaltılan, bilirkişilerin (“linchpins”) iş bölümünü ve tükenmişliğini etkiliyor. Ayrıca istihdam ve eğitim diğer işlerin zamanından aldığı için genel komite kapasitesini etkiliyor.

 • Sürdürülebilirliğe ilerleyebilmek için, istihdamları komitelerin ihtiyaçlarına göre yapmayı, yeni başlayanların muhazasını sağlamayı ve önceden bilirkişiler tarafından tutulan sorumluluk gerektiren pozisyonlara yeni gelenlerin atanma aşamasına gelecek şekilde geliştirmeler yapacağız.
 • Ücretli çalışan pozisyonlar, eğer oluşturulursa, bilirkişilerin iş yükünü azaltmaya odaklı tasarlanacaktır.

Alanların Çeşitlendirilmesi
OTW, her grup için, özellikle siyahi ve farklı ırklardan hayranlar için, yeterli derecede iyi karşılandıkları bir ortam yaratmadığı için haklı eleştiriler aldı. Çeşitliliği öncelik alan araçlar, hedefler ve ve stratejiler OTW’nin her kısmında işlemediği için, birçok hayran ve gönüllümüz AO3’te ve OTW’de hoş karşılanmadıkları hissine kapıldı.

OTW’de tüm gönüllülerin her zaman hoş karşılanacağı ve herhangi bir biçimde ayrımcılığa uğrama durumunda tümüyle destek alabilecekleri poliçelerin eklenebileceği bir sistem oluşturacak, OTW’de çeşitliliği ve herkesin dahil olmasını sağlayacak bir yöntem üzerinde çalışacağız.

OTW’deki eksiklikleri ölçebilmek için ve gözümüzden kaçmış olabilecek sorunları düzenli olarak ortaya çıkarabilecek mekanizmalar için ek imkanlar oluşturacağız. Bu çalışmalar her aşamada Amerikalı veya Batılı olmayanlarla birlikte başka Batı ülkelerinde veya Birleşik Devletler’de yaşayıp etnik azınlıklarda olan gönüllülerimizin öncülüğünde ilerleyecektir. Çeşitlilik ve dahil edilmeyi dikkate alarak planlayacağımız alanlar şunlardır:

 • OTW’nin içindeki ve projelerindeki ırksal önyargılar ve eşitsizlik konusunda bir kişi veya bir organizasyonla anlaşma yapmak. Bununla ilgili seçenekler Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş Çeşitlilik Danışma Araştırma Görevlisi tarafından araştırılacaktır.
 • OTW’nin şu anki imkanlarını kullanarak çeşitliliğe değinecek gönüllü araştırma gruplar kurmak. Gönüllü araştırma grupları şu anki iş akışımıza entegre edilecektir, örneğin OTW içinde ve projelerinde kendi deneyimlerini etkileyecek OTW poliçeleri için öneri verebilecek, danışılabilecek ya da bilgi verebilecek farklı gruplardan kişilerle konuşma odaları oluşturmak gibi.
 • Pozisyonlarımıza düşünülecek adayları çeşitlendirecek şekilde istihdam kaynaklarımızı genişletmek, OTW gönüllü pozisyonlarının OTW’de olmayan web sitelerinde reklamını paylaşmak gibi.
 • Kullanıcıların kendi deneyimlerinde daha fazla kontrol sahibi olabilecekleri bir ortam oluşturabileceği, engellemek, temelli filtrelemek veya başka kişiselleştirmeler gibi özelliklerimizi geliştirmek. Bu özellikler, herkesin içeriklerle veya başka kullanıcılarla nasıl etkileşim kuracağını kendi isteğine göre ayarlamasını sağlarken aynı zamanda kullanıcıların AO3’teki ifade özgürlüğünü koruyacaktır.

Yasal Sorunlar
OTW, transformatif eserler alanında hem o alanı değiştirmeyi tehdit eden yeni kanunlar karşısında hem de var olan kanunlar karşısında birçok yasal sorun incelemiş ve geçirmiştir. Bu yasal zorlukların gelecekte de devam edeceğini öngörüyoruz.

Yasal komitemiz sorunlara savaşsa da, bu zorluklar projelerimizin Kullanım Şartlarında, kâr gütmeyen bir kuruluş olarak uygulamalarımızda veya daha geniş çaplı değişiklikler gerektirdiğinde, organizasyonun tamamını kapsıyor.

 • Sürdürülebilirlik çabalarımız güçlü Yasal komitemizin başarısının devam ettiğinden emin olacaktır.
 • Gelecekteki denetim ve iş istihdamı yapılarımız, organizasyonumuzun içinde yaşadığı sürekli değişen çevreye ayak uydurabilecek şekilde düzenli olarak adapte olabilmesi için esnek ve çevik olacağını temin edecektir.

Kamu İdeolojisi
AO3’ün birçok fandom topluluğunda tanınan bir isim olsa da, OTW’nin kendisi daha az biliniyor ve tarihimiz, amacımız ve yapımız geniş kapsamda anlaşılmıyor. Genellikle halkla ilişkiler alanında sorunlarımız ana gruplarımız içindeki yanlış bilgilendirmeler yüzünden yaşanıyor.

Üyelere ve üye olmayanlara OTW’nin ne olduğu ve ne yaptığıyla ilgili şeffaflığımızı artırarak halkla ilişkilerimizi güçlendirmeye çalışacağız. Bu, ana gruplarımız ile mesajımızı ve misyonumuzu paylaşmamızı pozitif etkileyecek ve halk arasında OTW’nin rolüne açıklık getirerek bağış komplikasyonlarını azaltacaktır. Kamu ideolojimizi genişletmek ve düzenlenmesi için planlanacak alanlar şunlardır:

 • OTW’nin amaçlarını ve misyonlarını hayran eseri yaratıcılarına, okuyuculara, bağışçılara, akademisyenlere ve kamuya, yeni formatlarda ulaşmasını sağlamak. Örneğin, veri grafikleriyle OTW’nin tarihini, amacını, yapısını ve diğer bağlantılı konuları paylaşmak.
 • Komitelerin yaptıkları işleri ve OTW’nin tamamının neresinde olduklarını anlatmak için kamuya gösterilecek video içerik oluşturmaya teşvik edilmesi. Bunlara, bazı kullanıcılarımıza geleneksel yazı odaklı iletişim yaklaşımımızdan daha ulaşılabilir olacak eğitimler, tanıtımlar, kısa haberler ve benzeri içerikler dahil olabilir.
 • İletişim stratejimizi şeffaflığını geliştirmek ve OTW’nin görünürlüğünü artırarak, misyonumuzu ve ideolojimizi etkin olarak anlattığımızdan emin olacak şekilde yenilemek

OTW; AO3, Fanlore, Open Doors, TWC ve OTW Legal Advocacy projeleri dahil olmak üzere birçok projenin yürütüldüğü ana kuruluştur. Hayranlar tarafından yönetilen, tamamen bağışlarla desteklenen ve gönüllülerin çalıştığı bir kuruluşuz. Hakkımızda daha fazla şey öğrenmek için OTW sitesini ziyaret edebilirsiniz. Bu sayfayı da çevirmiş gönüllü çevirmen ekibimiz hakkında daha fazla şey öğrenmek isterseniz Çeviri sayfasına göz atabilirsiniz.

Announcement

Comments are closed.